top of page

Algemeen Bestuur

 

 • Lokaal en onafhankelijk
  Algemeen Belang Groot Hulst is een lokale partij zonder belangen in Middelburg of Den Haag. Hierdoor kunnen wij kritisch en onafhankelijk beleid vormen dat ten volle in dienst staat van onze eigen inwoners.

   

 • Burgerparticipatie
  Het gemeentebestuur is een zaak van ons allemaal, niet enkel van wethouders of raadsleden. Algemeen Belang Groot Hulst vindt het daarom belangrijk dat burgers, ondernemers, verenigingen, stichtingen, dorpsraden en belangengroepen al in een vroeg stadium actief worden betrokken bij de besluitvorming. Enkel en alleen op deze manier kunnen we een overheid zijn die werkt voor iedereen. Iedereen kan te allen tijde een beroep doen op onze wethouders en raadsleden.
   

 • Nieuwe burgemeester
  Na 19 jaar neemt Jan-Frans Mulder in oktober 2022 afscheid als burgemeester van de gemeente Hulst. Burgemeester Jan-Frans Mulder wordt door velen omschreven als een toegankelijke, aanspreekbare en vriendelijke burgervader en een kundig bestuurder. Algemeen Belang Groot Hulst beseft dat het geen gemakkelijke opgave zal zijn een opvolger te benoemen en pleit er voor dat deze dan ook een aantoonbare binding heeft met de gemeente Hulst. We verdienen een burgemeester die geeft om de gemeente en binding heeft met zijn/haar burgers.
   

 • GEEN gemeente Zeeuws-Vlaanderen
  Algemeen Belang Groot Hulst ziet niets in een herindeling naar één gemeente Zeeuws-Vlaanderen. Een gemeente met zoveel verschillende kernen zal leiden tot onbestuurbaarheid en bovendien wordt de afstand tussen het gemeentebestuur en haar burgers veel te groot. De gemeente moet toegankelijk en bereikbaar blijven.
   

 • Samenwerking
  Algemeen Belang Groot Hulst is een groot voorstander van samenwerking over de gemeentegrenzen. Het doel van deze samenwerkingen is om beleid efficiënter en tegelijkertijd goedkoper uit te voeren. Verder is het belangrijk dat er een goede democratische controle is op deze samenwerkingen en een minimum aan bureaucratie. 
   

 • Transparantie
  Uitgangspunt voor transparantie moet niet langer zijn “nee, tenzij”, maar “ja, mits”. Burgers hebben recht te weten wat er zich afspeelt binnen de gemeente en hoe besluiten tot stand komen. Slechts in uitzonderingsgevallen kan de gemeente besluiten informatie niet vrij te geven, bijvoorbeeld wanneer het om privacygevoelige informatie gaat. 
   

 • Veteranen
  Veel mensen hebben gevochten voor onze vrijheid en democratie. Hoewel we er misschien niet altijd bij stil staan, blijft dit heel actueel. Ook in de gemeente Hulst wonen er vele oorlogsveteranen die wereldwijd hebben gevochten voor de goede zaak. Algemeen Belang Groot Hulst vindt dat er meer aandacht moet komen voor hen. Om dit te realiseren willen we dat er een jaarlijkse veteranendag komt in het stadhuis, een speciale plaats voor veteranen tijdens de dodenherdenkingen op 4 mei en een voorlichtingscampagne op de scholen in onze gemeente. Ook zal de gemeente initiatieven tot informele bijeenkomsten en het creëren van onderscheidingstekens, zoals veteranenpassen en draaginsigines, ondersteunen en faciliteren.

   

bottom of page