Algemeen Bestuur

 

 • Iedereen is verantwoordelijk
  In de gemeente Hulst moet het voor iedereen prettig wonen zijn. Inwoners moeten zich mede verantwoordelijk voelen voor hun kern, wijk en straat, zodat de leefbaarheid nog beter wordt.

   

 • Denkt u mee?
  Onze ruim 27.000 inwoners zitten vaak vol goede ideeën en hebben veel kennis in huis. Daarom vinden wij het belangrijk dat u als inwoner in een vroeg stadium mee kan praten, denken en beslissen over nieuw beleid en de invulling van bepaalde projecten. Op verschillende manieren, zowel on- als offline via bijvoorbeeld social media, belangengroeperingen en klankbordgroepen. Bijvoorbeeld de seniorenraad, WMO-raad en ouderenbonden moeten tijdig bij relevante beleidsontwikkeling worden betrokken. Hun adviezen zijn wegen zwaar mee bij de besluitvorming.

   

 • Wees welkom
  De laatste jaren trekken steeds meer Vlamingen naar onze gemeente. Jonge gezinnen, die van harte welkom zijn. Wij vinden het belangrijk dat nieuwe inwoners zich snel thuis voelen in onze gemeente, dat ze onderdeel worden van onze samenleving en weten waar ze met vragen terecht kunnen. De bijeenkomsten voor nieuwe inwoners moeten dan ook gecontinueerd worden.

   

 • Helder en transparant
  Als inwoner heeft u het recht om te weten wat er speelt in onze gemeente. We pleiten voor een transparante gemeente. Alle stukken die vallen onder de Wet Openbaarheid Bestuur moeten openbaar worden gemaakt. Goede communicatie is essentieel.

   

 • Nauw contact met dorps- en wijkraden
  Dorps- en wijkraden hebben een belangrijke functie. Ze behartigen de belangen van uw dorp of wijk, ontplooien initiatieven en staan in nauw contact met de gemeente, inwoners en bedrijven. Wij vinden dat onze dorps- en wijkraden gefaciliteerd moeten worden door de gemeente en het werkbudget moeten behouden.

   

 • Samenwerking: ja! Fuseren: nee!
  Wij hechten grote waarde aan ons eigen Hulsters DNA. Een herindeling naar één gemeente Zeeuws-Vlaanderen is voor ons onbespreekbaar. Wel vinden we het belangrijk dat er goed samengewerkt wordt met onze buurgemeenten, grensgemeenten en andere overheden. Het helpt ons allemaal om doelmatiger en (kosten)efficiënter te werken. Waar mogelijk moet de samenwerking de komende jaren nog intensiever worden opgepakt.