top of page

Cultuur
 

 • Gemeentelijke monumenten
  Onze gemeente kent veel unieke gebouwen die een belangrijke culturele waarde hebben, maar niet geclassificeerd zijn als rijksmonument. Niet alleen gebouwen zijn monumenten, Hulst heeft ook een verdedigingslinie zoals de wallen en de Staats Spaanse linie (Liniedijk), ook daar moeten we ook zuinig op zijn.  Algemeen Belang Groot Hulst wil een gemeentelijk monumentenbeleid zodat deze behouden blijven voor volgende generaties. De komende raadsperiode moet er echt werk worden gemaakt van een goed monumentenbeleid, dat verdient de gemeente Hulst maar zeker ook alle monumenten.
   

 • Carnaval
  Algemeen Belang Groot Hulst draagt de unieke carnavalscultuur in de gemeente Hulst een warm hart toe en onderkent bovendien de sociale en economische toegevoegde waarde hiervan. Algemeen Belang Groot Hulst wil de komende vier jaar de verschillende organisaties die betrokken zijn blijven ondersteunen. Samen met de vereniging hebben wij het voor elkaar gekregen dat de carnavalscultuur behouden blijft door de realisatie van een carnavalsloods in Walsoorden. 
   

 • Festivalcultuur
  De gemeente Hulst is vele festivals rijk;  bijna elke kern kent er wel een. Algemeen Belang Groot Hulst onderkent ook hier de meerwaarde op cultureel, sociaal en economisch gebied. Dit moet door de gemeente optimaal gefaciliteerd blijven worden.
   

 • Muziekschool
  Algemeen Belang Groot Hulst pleit voor actieve rol van de Zeeuwse Muziekschool in het muziekonderwijs in Zeeland. Dit kan door zich te ontwikkelen tot een vraaggerichte organisatie en in te spelen op de educatie vraag die er heerst bij scholen, muziekverenigingen en individuelen. Muziekonderwijs moet toegankelijk zijn voor alle lagen van de bevolking.
   

 • Verenigingen
  Culturele verenigingen en stichtingen vervullen een belangrijke rol in het behoud van tradities in onze streek. Bovendien spelen zij een verbindende rol in alle kernen van de gemeente Hulst. Algemeen Belang Groot Hulst wil samenwerking met andere verenigingen en het onderwijs aanmoedigen. Ook het leveren van prestaties voor de gemeenschap mag beloond worden. Accommodaties voor verenigingen moeten van een behoorlijk niveau zijn.
   

 • Museum De Vier Ambachten
  Museum De Vier Ambachten in Hulst heeft volgens Algemeen Belang Groot Hulst de potentie om uit te groeien tot een spilfunctie in het cultureel-toeristische aanbod van Hulst. Algemeen Belang Groot Hulst heeft daarom ook gezorgd dat er flink geïnvesteerd is hierin en wil de betrokken partijen de komende jaren stimuleren uit te groeien tot een bovenregionale voorziening.

   

bottom of page