Cultuur
 

 • Behoud oude cultuur en stimuleer nieuwe activiteiten!
  Oude culturele waarden en objecten moeten beschermd worden, nieuwe culturele activiteiten moeten worden gepromoot. Cultuur is immers een gegeven van vroeger en nu! Culturele en toeristische instellingen moeten goed samenwerken en elkaar versterken. Hiermee creëer je een breder draagvlak tot bezoek en behoud van de voorzieningen en attracties.

   

 • Meer ruimte voor het Streekmuseum
  De vestingstad Hulst heeft een rijk verleden. Veel tastbare herinneringen zijn bewaard gebleven en te zien in het Streekmuseum. Het museum groeit echter uit haar jasje. Andere (ruimere) huisvesting moet ervoor zorgen dat het museum een uitgebreidere collectie kan herbergen en daardoor meer bezoekers kan trekken. Dit past uitstekend bij de oudheidkundige functie van Hulst.

   

 • Koester en behoud het cultureel erfgoed
  Onze gemeente heeft een rijk cultureel erfgoed. Het zegt iets over hoe onze samenleving, dorpen en de stad Hulst zijn gevormd en is belangrijk voor het toerisme. Wij vinden dat ons cultureel erfgoed moet worden gekoesterd en behouden moet blijven. Van steengroeve tot vestingwerken, van kerken tot molens en van museum tot streektaal. Er moet aandacht voor zijn en blijven in het onderwijs en in het toerisme.

 

 • Herbestemming kerkgebouwen
  Beeldbepalende kerkgebouwen mogen niet gesloopt worden. Ze bepalen het aanzien van onze kernen en zijn vaak van grote cultuurhistorische waarde. De gemeente moet haar medewerking verlenen aan de herbestemming van kerkgebouwen, wanneer de kerkfunctie komt te vervallen.

   

 • Welstand
  Welstandstoezicht moet beperkt worden tot het beschermde stadsgebied in Hulst en de omgeving van beeldbepalende- en monumentale panden. Hulst moet zich meer onderscheiden met het beschermd stadsgezicht en zich meer richten op historiserende nieuwbouw. Dit versterkt het beeld van een vestingstad, maakt de binnenstad aantrekkelijker en biedt extra mogelijkheden voor het aantrekken van toerisme.

 • Ondersteuning culturele activiteiten
  Ook cultuur draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers. Evenementen zoals Vestrock, kunstroutes en de carnavalsfeesten in de verschillende kernen, maar ook stichtingen en verenigingen die zich bezig houden met cultuur, moeten waar mogelijk worden gefaciliteerd vanuit de gemeente.