top of page

Economische zaken

 

 • Plan Perkpolder
  Tijdens de afgelopen  raadsperiode is er een start gemaakt met de verkoop van de woningen op Perkpolder en is er een concreet, haalbaar en betaalbaar plan op tafel gekomen. Er heerst een frisse wind waar het gaat om Perkpolder. Echter blijven er problemen uit het verleden de boventoon voeren.

  Ophoging met grond kan volgens Algemeen Belang Groot Hulst alleen gebeuren met schone grond die minimaal dezelfde of betere kwaliteit heeft als de grond in het gebied. Als er grond van buiten wordt opgevoerd dient dit in overleg te gaan met de RUD op basis goede afspraken die in een protocol worden vastgelegd.
   

 • Coronasteun bedrijven
  Bedrijven zijn het kloppende hart van onze gemeente. Zij hebben een niet te onderschatten taak wanneer het gaat om werkgelegenheid en leefbaarheid. Helaas zijn door de corona crisis veel bedrijven in moeilijkheden geraakt. Algemeen Belang Groot Hulst wil bedrijven zoveel mogelijk blijven steunen. Zo hebben we voor 2022 het initiatief genomen tot het opschorten van de reclamebelasting. Ook moeten we in dit kader ruimhartig omgaan met het verstrekken van leningen aan bedrijven, zoals in het kader van TOZO en TONK.
   

 • Kansen voor nieuwe bedrijven
  Algemeen Belang Groot Hulst ondersteunt elk initiatief dat kan leiden tot meer economische activiteit. De gemeente moet een faciliterende en ondersteunende rol hebben waar het gaat om het aantrekken van bestaande bedrijven en het oprichten van nieuwe. Wij zijn groot voorstander van het uitbreiden van de bestaande bedrijventerreinen om ook plaats te kunnen maken voor deze initiatieven. Burgers in de omgeving mogen echter geen last hebben van deze activiteiten. Zo zien wij ook geen ruimte voor zware industrie.
   

 • Minder bureaucratie
  Te vaak lopen ondernemers nog tegen een muur van bureaucratie op bij de overheid, waaronder ook de gemeentelijke. Ondernemers moeten doen waar zij goed in zijn, namelijk ondernemen. Er moet meer ambtelijke ondersteuning komen om ondernemers te steunen en te wijzen op kansen en samenwerkingen. Algemeen Belang Groot Hulst is bovendien voorstander van een nullijn voor wat betreft regelgeving: geen regel erbij voor er ook een verdwijnt.
   

 • Leegstand binnenstad
  De binnenstad van Hulst heeft een centrumfunctie in onze regio voor zowel onze eigen inwoners als toeristen. Algemeen Belang Groot Hulst wil samen met vastgoedeigenaren aan de slag om leegstand tegen te gaan. Het schrikbeeld van de Noordstraat in Terneuzen willen wij koste wat kost voorkomen.  In de retailstructuurvisie Hulst is er sprake van een concentratie van het winkelgebied. Ook is er ruimte om naast het winkelen de binnenstad op andere manier te beleven.

  De komst van de bibliotheek, renovatie van het museum en de bouw van de nieuwe bioscoop dragen bij aan de  culturele beleving van Hulst en in het bijzonder van de binnenstad. Ook grote evenementen zoals Vestrock, marathon Zeeuw-Vlaanderen en de wereldbeker veldrijden, geven een extra dimensie aan de binnenstad.
   

 • Verbindingen kerngebieden Hulst
  De binnenstad van Hulst, het Stationsplein en Woon Village Morres zijn de drie kerngebieden voor retail in de gemeente Hulst. Algemeen Belang Groot Hulst wil dat de gemeente deze gebieden ondersteunt door de verbindingen tussen deze gebieden te optimaliseren. Voor de verbinding vanaf het stationsplein naar de binnenstad liggen vergevorderde plannen “de zogenaamde rode loper”. Deze plannen moeten in 2022 worden uitgevoerd.
   

 • Samenwerkend beleid werkt
  De retailstructuurvisie Hulst is mede door Algemeen Belang Groot Hulst tot stand gekomen. Om dit te realiseren, zijn we samen met ondernemers rond de tafel gaan zitten en hebben geluisterd naar hun ideeën, problemen en wensen. Wij beschouwen de retailstructuurvisie Hulst als een huzarenstukje van hoe samenwerking kan leiden tot resultaten. Deze processen en de bijbehorende successen zullen we ook de komende vier jaar door zetten door het economische beleidsplan te actualiseren. Voorwaarde is wel dat de huidige goede samenwerking OVHV en het bezoekersmanagement worden gecontinueerd.
   

 • Winkels open op zondag
  De gemeentelijke regelgeving moet openstelling van winkels op zondag kunnen blijven garanderen.
   

 • Voorzieningenniveau kernen
  Algemeen Belang Groot Hulst vindt dat er in elke kern en wijk ruimte moet zijn voor middenstand. Een buurtsuper, slager of bakker zijn van een niet te onderschatten belang voor de leefbaarheid van een kern. De gemeente moet alles in het werk stellen om bestaande middenstand te behouden en nieuwe middenstand te faciliteren.
   

 • Haven Walsoorden
  De haven van Walsoorden heeft een belangrijke functie voor werkgelegenheid en recreatie in de gemeente Hulst. Algemeen Belang Groot Hulst wil dat de haven op korte termijn wordt opgeknapt en dat de economische en recreatieve functies kunnen blijven worden gegarandeerd. Goed overleg met de huidige gebruikers is hiervoor essentieel.
   

 • Achterland
  In de omliggende gemeenten is er veel werkgelegenheid, zoals bijvoorbeeld in de kanaalzone tussen Gent en Terneuzen en in de Antwerpse Haven. Bovendien onderhouden ook veel bedrijven in de gemeente Hulst een economische relatie met bedrijven in deze regio. Algemeen Belang Groot Hulst maakt zich sterk voor een goede economische samenwerking tussen de gemeente Hulst en de omliggende gemeenten. De arbeidsmarkt reikt verder dan de grenzen van onze gemeente, maar verdient toch zeker onze volle aandacht!

bottom of page