top of page

Financiën

 

 • Solide financieel beleid
  Algemeen Belang Groot Hulst wil niet dat toekomstige generaties lijden onder de financiële keuzes die wij maken. Daarom moet er een (meerjarige) sluitende begroting zijn. Toekomstige risico’s moeten zo goed mogelijk worden afgedekt en waar nodig moet hiervoor extra worden gereserveerd.

   

 • Coronavirus
  Algemeen Belang Groot Hulst steunt de belastingsmaatregelen die genomen zijn om burgers en ondernemers tegemoet te komen gedurende de coronacrisis. Zo hebben wij ingestemd met:

 • Uitbreiding terrassen, stopzetting heffing precariobelasting op terrassen;

 • Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen op verzoek; 

 • Voorlopig uitstel heffing reclamebelasting.
  Indien de situatie daarom vraagt, kunt u op Algemeen Belang Groot Hulst rekenen dat gepaste maatregelen worden genomen!
   

 • Fair deel uit het gemeentefonds
  De gemeente Hulst is voor haar inkomsten voor een groot deel afhankelijk van de rijksoverheid, namelijk vanuit het gemeentefonds. Algemeen Belang Groot Hulst zal ook de komende vier jaar een eerlijke bijdrage vanuit het rijk bepleiten die aansluit bij de specifieke behoeftes in de gemeente Hulst. Het mag niet zo zijn dat onze burgers meer belasting moeten betalen voor de grillen van Den Haag. 
   

 • Goed gedrag belonen
  Algemeen Belang Groot Hulst wil dat goed gedrag van burgers beloond wordt. Zo dient het correct scheiden van het afval door burgers beloont te worden met een vermindering van de afvalstoffenheffing. 
   

 • Vestigingsklimaat MKB
  Het midden- en kleinbedrijf mag geen melkkoe van de gemeentelijke overheid zijn. Algemeen Belang Groot Hulst wil daarom het vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven zo aantrekkelijk mogelijk houden door het laag houden van verschillende belastingen, zoals de toeristenbelasting en de ozb-belasting. 

   

bottom of page