Landbouw

 • Passende regelgeving voor landbouwers
  De landbouw is een belangrijke economische pijler in ons buitengebied. Gemeentelijke regelgeving moet zorgen voor een goed ondernemersklimaat. Regelgeving moet goed afgestemd worden met de overkoepelende organisaties, maar ook met de individuele (agrarische) ondernemers.

   

 • Veilig de polder in
  De verkeersveiligheid in onze polders is een aandachtspunt. Er gebeuren nog teveel ongevallen in onze polders, waar fietsers en landbouwverkeer samenkomen. Er moet een goede geleiding van het agrarisch verkeer in en om onze kernen komen. Waar nodig moet overwogen worden om parallelwegen en gescheiden fietspaden aan te leggen, om de verkeersveiligheid te verbeteren.

   

 • Uitbreiding activiteiten mogelijk maken
  Nieuwe ontwikkelingen in de landbouw moeten ondersteund worden, net als verruiming van de bestemmingsplannen voor agrariërs. Er moet ruimte zijn voor zowel schaalvergroting, als specialisatie. Als agrariërs met unieke kwaliteits- en streekproducten samen optrekken in hun marketing, kunnen we Hulst als landbouwgemeente op de kaart zetten en een specifieke groep toeristen aantrekken.

   

 • Landbouw en natuur gaan samen
  De agrarische sector en natuur gaan hand in hand met elkaar. Regelgeving mag geen belemmering vormen. Bij nieuwe economische dragers in het buitengebied moet de gemeente ruim meedenken met de initiatiefnemers.

   

 • Snel internet in de polder!
  Breedband internet in het buitengebied is voor nieuwe economische dragers en de agrarische sector van cruciaal belang. Technologie wint steeds meer terrein in de sector. Met precisielandbouw is het mogelijk om per plant de waterafgifte te regelen, gewasbescherming in te zetten en de groei in de gaten te houden. Als gemeente moeten we voor randvoorwaarden zorgen die deze technologische innovaties mogelijk maken. In 2017 hebben wij als ABGH hiervoor een eerste aanzet gegeven. Er is nu eindelijk een subsidie beschikbaar voor ondernemers en particulieren in het buitengebied. Wij streven ernaar om in de komende periode het hele buitengebied van breedbandinternet te voorzien.

   

 • Promoot landbouwtoerisme
  Om de agrarische sector in onze gemeente te promoten, wordt jaarlijks een landbouw- of oogstweekend georganiseerd. Bedrijven kunnen daar zichzelf en hun producten presenteren aan bezoekers, afnemers, leveranciers of andere bedrijven. In de binnenstad van Hulst willen we daarnaast uitingen plaatsen die het buitengebied van Hulst onder de aandacht brengen bij de toerist. Landbouwtoerisme kan op die manier een aanvullende bron van inkomsten worden voor agrariërs.