verkiezingen-lijst AWP-middelburg2018120

Marina Eckhardt

Woonplaats:                 Vogelwaarde

Commissie sinds:         2018

Commissie:                   Samenleving (met Jos de Block)

Beroep:                         Eigenaar Jenisaro Marketing

Nevenfuncties:             Secretaris Algemene Waterschapspartij