top of page

Onderwijs
 

 • Samenwerking
  De samenwerking tussen gemeente, onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en Jeugdzorg moet geïntensiveerd worden om behoud van bestaande faciliteiten voor onderwijs en zorg binnen de eigen gemeente te handhaven. Door de daling van het aantal schoolgaande kinderen ontstaat er een overschot aan gebouwen. De schoolbesturen moeten tot een geïntegreerd beleid komen, om zo effectief mogelijk om te gaan met de schoolgebouwen. Zo is er in 2018 een eerste opzet gemaakt voor een nieuwe Dullaert Wijk-visie. Deze visie is neergelegd bij het onderwijs, omdat er in deze wijk een overvloed aan gebouwen bestaat. De fusie tussen de verschillende besturen primair onderwijs maakt het versneld mogelijk om in Hulst noord een nieuw kindcentrum (IKC) te verwezenlijken. Hierbij hecht Algemeen Belang Groot Hulst eraan dat er een integratie plaatsvindt met de wijk, waarbij trajecten van sport, welzijn en zorg ook hiervan onderdeel zijn
   

 • Houd de basisscholen in stand
  Een basisschool is belangrijk voor de leefbaarheid in een dorp. Kinderen kunnen te voet of op de fiets naar school. Vriendjes wonen in de buurt. En ouders komen op het schoolplein met elkaar in contact. Daarnaast is een school een belangrijke voorwaarde voor jonge gezinnen die zich in een dorp willen vestigen. Wij vinden dan ook dat de basisscholen in onze dorpen zo lang als mogelijk open gehouden moeten worden. Schaalvergroting is noodzakelijk om behoud van faciliteiten binnen de eigen gemeentelijke grenzen te behouden. Maar schaalvergroting mag de leefbaarheid van de kleine kernen niet bedreigen. Hierin moet een goede balans worden gezocht. De kwaliteit van het onderwijs moet daarbij maatgevend zijn. In elke kern is maatwerk noodzakelijk.
   

 • Gratis kinderopvang
  Steeds meer kinderen uit de grensstreek gaan naar school in België. Kinderen mogen daar eerder naar school en daardoor is het goedkoper. Die 'weglek' richting België zorgt dat onze eigen basisscholen moeten sluiten en zelfs het middelbaar onderwijs in Hulst onder druk is komen te staan. Daarnaast moeten werkende ouders verder reizen om hun kind naar school of de opvang te brengen. In het nieuwe regeerakkoord wordt gratis kinderopvang mogelijk, wij zullen de uitwerking hiervan nauwlettend blijven volgen.
   

 • Middelbare school in Hulst is een must!
  Het Reynaertcollege in Hulst behoort al jaren tot de beste middelbare scholen in Nederland. Ze bieden kwalitatief goed onderwijs en de reisafstand naar de school is voor inwoners uit onze gemeente acceptabel. Toch is het voortbestaan van de school door een terugloop in het aantal leerlingen in gevaar. Wij vinden het belangrijk dat onze jongeren hun basis voor de toekomst op een middelbare school in de eigen omgeving kunnen leggen. Algemeen Belang Groot Hulst zal er alles aan doen om het Reynaertcollege als middelbare school in Hulst te behouden. Algemeen Belang Groot Hulst is  verheugd dat er in de nabije toekomst bij het Reynaertcollege een investering wordt gedaan die recht doet aan het toekomstbestendig maken van het voortgezet onderwijs in de gemeente Hulst. Wij pleiten voor een plan van aanpak om de instroom van leerlingen te vergroten. Jongeren moeten niet een uur reizen voor kwalitatief goed onderwijs. Dat gaat ten koste van de schoolprestaties!
   

 • Passend onderwijs mogelijk maken
  Kinderen hebben recht op onderwijs dat past bij hun niveau en sociale omstandigheden. De invoering van dat passend onderwijs vergt een intensieve samenwerking tussen onderwijsinstellingen, kinderopvang en jeugdzorg. De gemeente moet hiervoor een sturend en faciliterend beleid opzetten in nauw overleg met de onderwijsinstellingen. Het bestaande schoolvervoer moet de kinderen zo dicht mogelijk bij huis in hun behoeften bedienen.
   

 • Baan- en woongarantie voor terugkerende studenten
  Jongeren trekken vaak de provincie uit om te gaan studeren. Helaas komen velen van hen niet meer terug. Ze vinden een baan elders in het land of blijven hangen in de ‘grote stad’. Het zorgt ervoor dat onze regio vergrijst en er minder jonge gezinnen in onze regio overblijven. De bedrijven in onze regio schreeuwen om hoogopgeleiden. Als er niet voldoende personeel is, trekken de bedrijven weg, wordt het lastiger om nieuwe bedrijven aan te trekken en stijgt de werkloosheid. Het moet dan ook aantrekkelijker worden voor studenten om na hun studie terug te keren naar Zeeuws-Vlaanderen. Er moet, in samenwerking met het bedrijfsleven, een actieplan met baan- en woongarantie komen om ontgroening (wegtrekken van jongeren) tegen te gaan. Onze jeugd heeft immers de toekomst!

   

bottom of page