top of page

Openbare Orde en Veiligheid 

 • Veilig uitgaan
  Uitgaan is leuk en moet leuk blijven. Algemeen Belang Groot Hulst vindt dat er in de horeca een zero-tolerance beleid moet zijn op het gebied van agressie en geweld. De gemeente moet bevorderen dat de afspraken uit het horecaconvenant uitgevoerd blijven worden. Zo moet het mogelijk blijven geweldplegers uit de horeca te weren.
   

 • Coronavirus
  De  inwoners en bedrijven van de gemeente Hulst hebben zwaar te lijden gehad onder de corona pandemie. De veiligheid van onze burgers blijft daarbij ontzettend belangrijk. Hiervoor heeft de gemeente een aantal maatregelen genomen:

  Beheer:
  Gentsestraat, Grote Markt en Cornelis de Vosplein aangemerkt als winkelgebied; 
  Inzetten van corona coaches op drukke dagen.

  Bedrijfsvoering: 
  Thuiswerken door gemeentelijke medewerkers;
  Nog frequentere schoonmaak van de gemeentelijke gebouwen;
  Aangepaste fysieke dienstverlening; 

  In de zomer 2021 veranderde de coronasituatie in goede zin. Na de zomer waren de meeste maatregelen opgeheven. Helaas gingen in oktober 2021 de cijfers weer meer en meer de verkeerde kant uit. De steeds wijzigende situatie bleef continu om alertheid en inzet van communicatie vragen. Telkens als regels wijzigen, is heldere en duidelijke communicatie vereist. Algemeen Belang Groot Hulst zal het college van burgemeester en wethouders hierop attent blijven maken. 
   

 • Drugsbeleid
  Behalve gevolgen voor de persoonlijke gezondheid en het risico op verslaving bij langdurig gebruik, kan onverantwoord gebruik van alcohol en drugs veel maatschappelijke schade aanrichten. Tijdige voorlichting op scholen over de gevaren van drugs en alcohol heeft meer effect dan handhaving achteraf! Het vroegtijdig betrekken van de jeugd en hun ouders bij deze zaken levert meer resultaat op dan wanneer je de drugsproblemen moet oplossen. Algemeen Belang Groot Hulst vindt preventie dan ook erg belangrijk. Temeer omdat hiermee wordt voorkomen dat onze jeugd vroegtijdig met jeugdzorg in aanraking komt. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de jongerenwerkers.
  Is er toch drugsoverlast in uw buurt? Dan zorgen wij dat het met strenge repressieve maatregelen wordt aangepakt. Overlast is uit den boze. Het zorgt voor een onveilig gevoel, met soms zelfs gezondheidsproblemen tot gevolg. Een strakke handhaving is dan ook geen wens, maar een must.
   

 • Rampenplan: veiligheid moet op de agenda komen!
  Onze gemeente is prachtig, rustig en groen. Maar de ligging tussen twee grote kerncentrales en aan de druk bevaren Westerschelde brengt wel risico’s met zich mee. De afmetingen van schepen die richting Antwerpen varen zijn de afgelopen jaren enorm toegenomen en de vaarroute is niet zonder risico’s. Daarom moet het rampenplan op zeer regelmatige basis geactualiseerd worden. Algemeen Belang Groot Hulst wil dat de verantwoordelijk portefeuillehouder elke raadsvergadering een update geeft over alles wat hiermee te maken heeft. Intensieve samenwerking met omliggende gemeenten is daarbij evident. Veiligheid moet een vast agendapunt worden!
   

 • Aanrijtijden hulpdiensten niet oprekken (Politie, Brandweer, Ambulance, KNRM)
  Een brand is verschrikkelijk om mee te maken en heeft grote impact. Daarom vinden we dat de brandweer altijd - ook al zitten we in een landelijk gebied - binnen de gestelde normen bij een brand moet zijn. Algemeen Belang Groot Hulst wil dat Veiligheidsregio Zeeland aan de landelijke eisen blijft voldoen, zonder vrijstellingen of uitzonderingen. Dit geldt ook voor de aanrijtijden van ambulances.  
   

 • Vrijwillige brandweer
  De brandweer in Hulst valt onder de verantwoordelijkheid van Veiligheidsregio Zeeland, waar wij als gemeente mede-eigenaar van zijn. Geen enkele brandweerkazerne is in staat om te functioneren zonder vrijwilligers. Deze vrijwilligers moeten we koesteren en waarderen. Zij zorgen immers voor onze veiligheid en staan dag en nacht voor ons paraat. Algemeen Belang Groot Hulst wil een nauw contact met onze brandweerposten, zodat we weten wat er speelt.  Bovendien moet er een nieuwe brandweerkazerne in Kloosterzande komen.
   

 • Politiekantoor blijft in Hulst!
  In de afgelopen periode zijn er in Hulst veel geweldsincidenten geweest. Ook ondermijning – een vermenging van de onderwereld en de bovenwereld – komt in Zeeland steeds vaker voor. Wij vinden het belangrijk dat u veilig over straat kunt, zonder dat u over uw schouder hoeft te kijken. Een goed uitgerust politieapparaat dat goed bereikbaar is voor de burger, dát is waar we naar moeten streven. Daarom vinden we dat er een bemand politiebureau in Hulst moet blijven.
  De wijkagent heeft in landelijke gemeenten een belangrijke functie. Wij willen zorgen voor korte lijnen tussen de wijkagent en onze burgers. De samenwerking met handhavers en toezichthouders (zoals de RUD) van de gemeente en andere overheidsinstellingen moet worden versterkt. Een van de belangrijkste doelen is om ondermijning in onze gemeente tegen te gaan.
   

 • PFAS problematiek 
  Algemeen Belang Groot Hulst heeft het initiatief genomen om een gratis en vrijwillig bevolkingsonderzoek te doen naar de hoge PFAS-waarden in de Westerschelde. De volksgezondheid van onze inwoners, die vis en groenten eten uit en zwemmen in de Westerschelde, staat voor ons voorop. Verder mag het binnenlaten van Westerscheldewater niet leiden tot een verhoging van de PFAS-waarden in het achterland. 
   

 • Volksgezondheid Perkpolder staat voorop
  Voor Algemeen Belang Groot Hulst staat de volksgezondheid van onze inwoners voorop.

bottom of page