Openbare Orde en Veiligheid 

 • Drugsbeleid: inzetten op preventie én een harde aanpak van overlast
  Behalve gevolgen voor de persoonlijke gezondheid en het risico op verslaving bij langdurig gebruik, kan onverantwoord gebruik van alcohol en drugs veel schade aanrichten in de openbare ruimte. Tijdige voorlichting op scholen over de gevaren van drugs en alcohol heeft meer effect dan handhaving achteraf! Het vroegtijdig betrekken van de jeugd en hun ouders bij deze zaken levert meer resultaat op dan wanneer je de drugsproblemen moet oplossen. ABGH vindt preventie dan ook erg belangrijk.
  Is er toch drugsoverlast in uw buurt? Dan zorgen wij dat het met strenge repressieve maatregelen wordt aangepakt. Overlast is uit den boze. Het zorgt voor een onveilig gevoel, met soms zelfs gezondheidsproblemen tot gevolg. Een strakke handhaving is dan ook geen wens, maar een must.

 

 • Rampenplan: veiligheid moet op de agenda komen!
  Onze gemeente is prachtig, rustig en groen. Maar de ligging tussen twee grote kerncentrales en aan de druk bevaren Westerschelde brengt wel risico’s met zich mee. De afmetingen van schepen die richting Antwerpen varen zijn de afgelopen jaren enorm toegenomen en de vaarroute is niet zonder risico’s. Dat zorgde ook afgelopen jaar weer voor een aantal strandingen en aanvaringen. Dit baart ons zorgen. Daarom moet het rampenplan op zeer regelmatige basis geactualiseerd worden. ABGH wil dat de verantwoordelijk portefeuillehouder elke raadsvergadering een update geeft m.b.t. alles wat hiermee te maken heeft. Intensieve samenwerking met omliggende (ook de Brabantse) gemeenten m.b.t. de kerncentrales is daarbij evident. Veiligheid moet een vast agendapunt worden!

 

 • Veiligheidsregio Zeeland: opkomsttijden binnen de normen
  Een brand is verschrikkelijk om mee te maken en heeft grote impact. Daarom vinden we dat de brandweer altijd – ook al zitten we in een landelijk gebied - binnen de gestelde normen bij een brand moet zijn. ABGH wil dat Veiligheidsregio Zeeland aan de landelijke eisen blijft voldoen, zonder vrijstellingen of uitzonderingen. Dit geldt ook voor de opkomsttijden van ambulances.

   

 • Brandweer: Meer aandacht en waardering voor onze vrijwilligers
  De brandweer in Zeeland valt onder de verantwoordelijkheid van Veiligheidsregio Zeeland, waar wij als gemeente mede-eigenaar van zijn. Geen enkele brandweerkazerne is in staat om te functioneren zonder vrijwilligers. Deze vrijwilligers moeten we koesteren en waarderen. Zij zorgen immers voor onze veiligheid en staan dag en nacht voor ons paraat. ABGH wil een nauw contact met onze brandweerposten, zodat we weten wat er speelt.

   

 • Politie: tenminste 1 politiekantoor en nauwere samenwerking!
  In de afgelopen periode zijn er in Hulst veel geweldsincidenten geweest. Ook ondermijning – een vermenging van de onderwereld en de bovenwereld – komt in Zeeland steeds vaker voor. Wij vinden het belangrijk dat u veilig over straat kunt, zonder dat u over uw schouder hoeft te kijken. Een goed uitgerust politieapparaat dat goed bereikbaar is voor de burger, dát is waar we naar moeten streven. Daarom vinden we dat het politiebureau in Hulst moet blijven.
  De wijkagent heeft in landelijke gemeentes een belangrijke functie. Wij willen zorgen voor korte lijnen tussen de wijkagent en onze burgers. De samenwerking met handhavers en toezichthouders van de gemeente en andere overheidsinstellingen moet worden versterkt.