top of page

Perkpolder

Perkpolder moet over tien jaar een plek zijn waar iedereen tot rust kan komen. Projectontwikkelaar Hulst aan Zee (HaZ) presenteerde donderdag het masterplan aan de Hulster gemeenteraad. Na zestien jaar is eindelijk duidelijk hoe het gebied eruit moet komen te zien. HaZ heeft 450 huizen, een hotel, jachthaven met 350 ligplaatsen en een achttien holes-golfbaan ingepast in het masterplan. Perkpolder wordt een echt dorp, met een compleet arsenaal aan woningtypes. Van villa's, appartementen en vrijstaande woningen tot rijtjeshuizen. Het grootste deel daarvan zal op het Veerplein komen. Eind dit jaar moeten de eerste bouwvergunningen aangevraagd zijn, zodat de ontwikkeling in 2021 kan starten.

Masterplan Perkpolder.png

Randweg Vogelwaarde definitief

Rapenburg.jpg

Nieuwsbrief December 2019

Voorwoord van bestuurslid Jos Buijsrogge

Al heel wat jaren ben ik lid van de dorpsraad Graauw omdat ik de leefbaarheid in ons dorp belangrijk vind.

Dus op de vraag om lid te worden van de Partij Algemeen Belang Groot Hulst, toen nog Algemeen Belang Hulst,

heb ik niet lang moeten nadenken. Ook zij vinden de leefbaarheid in alle kernen van onze gemeente belangrijk.

Ik wil mij dan ook graag inzetten voor de leefbaarheid in onze gemeente en daardoor het wonen, werken en recreëren in onze mooie gemeente nog aangenamer te maken. En mede door uw steun kunnen wij zoveel mogelijk realiseren, om onze gemeente Hulst nog iets mooier te maken, voor alle inwoners en bezoekers.

Namens Algemeen Belang Groot Hulst, wenst ik u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! 

- Jos Buijsrogge

Jos.JPG

Raadsvergadering 7 november

Zeven voorstellen werden met één slag van de hamer vastgesteld.


Daarnaast stonden er 4 voorstellen op de agenda die werden besproken. Dat waren voorstellen over;

  • De programmabegroting 2020

  • Verordening Adviesraad Sociaal Domein

  • Verduurzaming van startgroepen “De kraamkamer van Zeeuws-Vlaanderen”

  • De samenstelling van de Rekenkamercommissie Hulst – Terneuzen. 

Al deze voorstellen werden aangenomen.

 

Tenslotte nam de gemeenteraad een motie m.b.t. een dementievriendelijke gemeente Hulst aan.

ZorgSaam de Blaauwe Hoeve

Op 1 november was de voltallige gemeenteraad uitgenodigd bij ZorgSaam de Blaauwe Hoeve in Hulst. Na een introductie van het huidige beleid mocht eenieder met eigen ogen bekijken wat de integrale aanpak van ZorgSaam zo uniek maakt; namelijk een compleet aanbod van alle benodigde voorzieningen onder één dak. Wij zijn bijzonder trots op dit mooie stukje ouderenzorg!

Blauwe Hoeve.png

Sinterklaas

Sinterklaas 2019.jpeg

Op 24 november kwam Sinterklaas aan in Vogelwaarde. Maar Sinterklaas was een aantal pieten kwijt en - erger nog - de pepernoten! Na een zoektocht door het dorp naar puzzelstukjes die de kinderen vertelden dat de pieten op het tennisveld waren, werden ze daar gelukkig gevonden en konden de kinderen genieten van het feest. 

De burgemeester kwam zelfs een liedje zingen met de kinderen!

Gino Komma.jpeg

Den Dullaert

Op 1 november, aansluitend aan het bezoek aan ZorgSaam, waren raads- en commissieleden (en het college) welkom bij de vernieuwde Den Dullaert. In de korte tijd dat de gemeente eigenaar is van het gebouw, heeft het een ware metamorfose ondergaan. Het is opgeknapt, opgefrist en uitgerust met de nieuwste beveiligingssystemen. Gebruikers zijn teruggekeerd en nieuwe gebruikers maken dankbaar gebruik van het gebouw. Zo ook de Komma, het jongerencentrum waar zowel raadsleden als wethouders zich nog kind kunnen voelen!

Merten Komma.jpeg

Raadsvergadering 12 december

Twaalf voorstellen werden met één slag van de hamer vastgesteld.

Daarnaast stonden er 8 voorstellen op de agenda die werden besproken.

De raad besloot om de behandeling van het voorstel over het bestemmingsplan Absdaalseweg 1 te Hulst - met betrekking tot Hotel Hulst - uit te stellen. Dit komt in 2020 terug op de agenda.


Tevens besloot de raad het voorstel met betrekking tot het bestemmingsplan Frederik Hendrikstraat ongenummerd te Lamswaarde in 2020 terug te bespreken in de commissies waarna het opnieuw door de raad kan worden beoordeeld.

Algemeen Belang Groot Hulst
 wenst u

Prettige Feestdagen

en een

Gelukkig Nieuwjaar!

imageedit_1_3025964200.png
imageedit_1_3025964200_edited.png

Algemeen Belang Groot Hulst

p.a. Tivoliweg 108, 4461 HN Hulst

telefoon: 06-10121177

www.algemeenbelanggroothulst.nl

abghulst@outlook.com

Wanneer u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar abghulst@outlook.com

Wet dualisering gemeentebestuur

Met de Wet dualisering gemeentebestuur wilde de overheid de gemeenteraad en het college van B&W ontvlechten. Voor 2002 was de gemeenteraad het algemeen bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders was het dagelijks bestuur. Zij bestuurden de gemeente namens de gemeenteraad.

 

Sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur heeft de gemeenteraad vooral kaderstellende en controlerende taken, het college van B&W heeft bestuurlijke en uitvoerende taken. Oftewel; de gemeenteraad stelt de grenzen waarbinnen het college mag werken en controleert of deze haar werk goed uitvoert.

Gino DvD Schakel Vogelw..jpeg

Dag van de Duurzaamheid

Donderdag 10 oktober 2019 was de Dag van de Duurzaamheid. Op die dag las wethouder Gino Depauw - Portefeuille Milieu en Duurzaamheid - voor aan de kinderen van groep 5 van basisschool De Schakel. 

Vraag van een inwoner

 

Kan het gemeentebestuur iets veranderen aan het feit dat lijn 10 in het weekend een afwijkende bestemming heeft en niet tot in Hulst rijdt?

- Eric Hasenbroekx

Antwoord

De dienstregelingen van Connexxion zijn een provinciale aangelegenheid. Momenteel zijn er afspraken tussen Connexxion en de provincie die lopen tot 2023. Voor een nieuwe periode kunnen gemeentebesturen hierin een advies geven voor de eigen gemeente. 

- Gino Depauw

Raadsvergadering 12 december

Twaalf voorstellen werden met één slag van de hamer vastgesteld.

Daarnaast stonden er 8 voorstellen op de agenda die werden besproken.

De raad besloot om de behandeling van het voorstel over het bestemmingsplan Absdaalseweg 1 te Hulst - met betrekking tot Hotel Hulst - uit te stellen. Dit komt in 2020 terug op de agenda.


Tevens besloot de raad het voorstel met betrekking tot het bestemmingsplan Frederik Hendrikstraat ongenummerd te Lamswaarde in 2020 opnieuw te bespreken in de commissies waarna het opnieuw door de raad kan worden beoordeeld.

Algemeen Belang Groot Hulst
 wenst u

Prettige Feestdagen

en een

Gelukkig Nieuwjaar!

imageedit_1_3025964200.png
imageedit_1_3025964200_edited.png
Logo BEN kerst.png
fijne-feestdagen-tekst-zilver-Small-Cust
balls-2034_960_720.jpg
bottom of page