top of page

ABGH wil haven Walsoorden opwaarderen

ABGH gaat zorgdragen voor het opwaarderen van de haven van Walsoorden, zodat er weer een robuuste haven ontstaat. Het economisch belang van de haven met tussen 150 en 200 directe en indirecte arbeidsplaatsen moet naar de toekomst toe behouden blijven.

Hiervoor is reeds € 90.000 structureel in de gemeentebegroting opgenomen.

Onze wethouder Jean Paul Hageman, heeft reeds diverse constructieve gesprekken gehad met een delegatie van de huidige gebruikers.


ABGH zal het opwaarderen van de haven van Walsoorden, waarbij de gemeente samen met de gebruikers een belangrijke rol blijft spelen, op laten nemen in het uit te werken coalitieakkoord 2022-2026.

314 weergaven
bottom of page