top of page

ABGH wil vaart achter carnavalsloods Kloosterzande

ABGH wil nog voor het zomerreces een haalbaar plan van het College om eind 2021 gebruik te kunnen maken van de nieuw te bouwen carnavalsloods in Kloosterzande. Het voortbestaan van verschillende carnavalsverenigingen zou hier vanaf hangen. ABGH dient op donderdag 11 februari een motie hiertoe in.

Tijdens de begrotingsbehandeling 2021 is een bedrag toegezegd om een carnavalsloods te bouwen in (omgeving) Kloosterzande. Meerdere carnavalsverenigingen beschikken momenteel niet over een geschikte plaats om hun praalwagen te bouwen. Politiek Hulst was het eerder al eens dat carnaval onderdeel is van de plaatselijke cultuur en deze zeker behouden moet blijven.


Buiten deze toezegging is er nog weinig voortgang tot het realiseren van deze bouwloods. Carnavalsverenigingen dringen aan op een snelle realisatie om te voorkomen dat zij in 2022 geen praalwagen kunnen presenteren. Het voortbestaan van heel carnaval wordt, volgens ABGH, hierdoor bedreigd.


ABGH zet zich al langer in voor het bouwen van een nieuwe loods om carnavalsverenigingen te kunnen faciliteren. in mei 2020 uitte ABGH als eerste de zorgen over het voortbestaan van de carnavalsverenigingen indien er geen geschikte bouwloods zou komen.

371 weergaven
bottom of page