top of page

Bak extra subsidie voor Omroep Hulst, al vraagt de gemeente wel een tegenprestatie

Dik de portemonnee trekken voor Omroep Hulst zien burgemeester en wethouders van Hulst wel zitten, maar voor die ruim 31.000 euro extra eist het college wel een fikse tegenprestatie: het wekelijks aanbieden van een uur unieke, kwalitatief volwaardige tv per week.


Omroep Hulst vraagt de gemeente jaarlijks 31.130 euro extra subsidie om uitzendingen te kunnen blijven maken. De lokale omroep kan niet rondkomen van het geld dat het Rijk via het Gemeentefonds geeft. Het bestuur van Omroep Hulst heeft een toekomstplan gemaakt. Met een extra bijdrage kan de omroep meer en betere uitzendingen maken. Over twee jaar (medio 2021) bekijkt de gemeente of Omroep Hulst zich aan de afspraken houdt en of de extra subsidie maximaal nog één keer kan worden gegeven.


Met het extra geld kan de omroep werken aan het binnenhalen van het LTMA-keurmerk (Lokaal Toereikend Media Aanbod). Dat is opgesteld door de Nederlandse Lokale Publieke Omroepen en biedt een leidraad op het gebied van kwaliteit. De gemeente Hulst wil dat de omroep dit keurmerk binnensleept.


Ook eisen burgemeester en wethouders dat de gemeente jaarlijks de besteding van de subsidie kan beoordelen. Verder moet de omroep een bepaald aantal unieke uitzendingen maken (geen herhalingen). Dat komt neer op gemiddeld drie items in een uur. Over twee jaar wordt bekeken welke stappen Omroep Hulst heeft genomen om het LTMA-keurmerk binnen te halen. 


Het college meent dat het door het veranderende medialandschap (meer internet dan tv) steeds moeilijker wordt voor lokale omroepen. Het stelt Omroep Hulst dan ook voor actief samenwerking te blijven zoeken met aangrenzende lokale omroepen. Daar is Omroep Hulst al mee bezig. Samen met RTV Scheldemond (West-Zeeuws-Vlaanderen) en Omroep Zeeland bekijkt Omroep Hulst de mogelijkheden. Ook willen ze in de toekomst samen een streekomroep vormen. Momenteel blijft het nog bij aftasten.


Wil het Hulster college voor Omroep Hulst de knip trekken, voor GO-RTV blijft de beurs juist gesloten. GO-RTV vroeg Hulst om tweeduizend euro voor de aanschaf van een nieuwe cameraset zodat professionele interviews mogelijk zijn. Het Hulster college vindt dat GO-RTV een Terneuzense omroep is en wil daarom niet de gevraagde bijdrage toekennen, ondanks het feit dat GO-RTV aandraagt al veel nieuws over Hulst te brengen en dat ook wil uitbreiden. Bestuurder Paul van der Meer van GO-RTV stelt dat zij al voldoen aan het Lokaal Toereikend Media Aanbod en geeft aan verder te willen groeien.


Bron: https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/bak-extra-subsidie-voor-omroep-hulst-al-vraagt-de-gemeente-wel-een-tegenprestatie~ae0fd8aa2/

13 weergaven
bottom of page