top of page

Carnavalsloods in september 2022

De kogel is door de kerk. Eindelijk komt er een einde aan de huisvestingsproblematiek van de carnavalsverenigingen in en om Kloosterzande. Een motie van Algemeen Belang Groot Hulst (ABGH) zorgde voor extra aandacht om zo snel mogelijk een locatie te realiseren waar carnavalsverenigingen konden bouwen aan hun wagens. Inmiddels is gekozen voor de bouw van een ruime loods in de haven van Walsoorden.

In de motie, die in februari van dit jaar werd ingediend, stelde ABGH dat het allemaal wat sneller mocht. Zij wensten een haalbaar plan voor het zomerreces en mogelijkheid tot gebruik van de faciliteiten voor het einde van het jaar. Laatstgenoemde is nu verschoven naar september 2022, maar volgens ABGH is dit realistisch in een tijd van materiaaltekorten en een hoge druk op de bouwsector.


Burgemeester Mulder zal in oktober met een raadsvoorstel komen om de procedure voor de bouw van de loods op te starten. Medio september 2022 is de streefdatum om de bouw af te ronden. Een deel van de bouw en afwerking zal worden gedaan samen met de verenigingen. Het plan biedt de carnavalsverenigingen in Kloosterzande en omgeving perspectief nadat hun voortbestaan werd bedreigd door huisvestingsproblematiek.


In 2020 werd de Stichting Bouwloods Carnavalscultuur Hontenisse (SBCH) opgericht, die zich nog steeds inzet voor het behoud van de carnavalsverenigingen in Kloosterzande en omgeving. Raadslid Merten Broekaart van ABGH, die ook betrokken was bij de oprichting van de stichting, is hierin actief als bestuurslid. Hij zette het onderwerp namens Algemeen Belang Groot Hulst op de politieke agenda. SBCH heeft nauw samen gewerkt met de gemeente en de lokale ondernemers om de plannen voor de bouw van de loods te realiseren.


Meer over Stichting Bouwloods Carnavalscultuur Hontenisse kunt u lezen op https://sbch.nl/.

307 weergaven
bottom of page