top of page

D-Day voor Plan Perkpolder: Hulster gemeenteraad aan zet

De gemeenteraad van Hulst vergadert vanavond vanaf 19.30 uur over Plan Perkpolder. De raad moet zijn zegen geven om de gemeentelijke garantstelling aan Perkpolder Beheer, voor 24 miljoen euro, te verlengen tot en met 2029. Daarnaast wordt er gedebatteerd over de koopontwikkelovereenkomst.

Donderdag is D-Day voor Plan Perkpolder. Als de raad akkoord gaat met de garantstelling, kan eindelijk weer een concrete stap gezet worden richting ontwikkeling in het gebied. Tot nu toe is enkel het natuurgedeelte van 75 hectare aangelegd. Een golfbaan, een hotel, 250 huizen en een jachthaven met drie- tot vijfhonderd ligplaatsen moeten er in 2029 gebouwd zijn. 


Voordat nieuwe ontwikkelingen kunnen volgen, moet Hulst een overeenkomst met ontwikkelaar Hulst aan Zee afsluiten voor afname van de gronden in het gebied. Daar besluit de gemeenteraad donderdag niet over, maar die spreekt zich er wel over uit. Het college van burgemeester en wethouders zal de ‘wensen en bedenkingen’ van de raad in het achterhoofd houden bij het tekenen van de koopontwikkelovereenkomst.


Die is opgesteld door Hulst aan Zee en Perkpolder Beheer, dat de gronden nu in eigendom heeft. De gemeente Hulst is aandeelhouder van Perkpolder Beheer. Slechts de hoofdlijnen van het contract zijn bekend. Waar eerst al was afgesproken dat het ophogen van de westelijke Perkpolder voor de aanleg van een golfbaan niet met industrieklasse 1-grond kan, laat de gemeente nu desgevraagd weten dat ‘niet mag worden verwacht dat ophoging op grote schaal zal plaatsvinden’. 


,,Het terrein ter plaatse is heel vlak. Er zal echter wel wat glooiing in aangebracht worden”, aldus een woordvoerder. Opvallend genoeg gold de ophoging aanvankelijk als financiële basis voor het project, omdat het gebruik van industrieklasse 1-grond geld oplevert, en als unieke publiekstrekker.

Ook is afgesproken dat de gronden in fases overgaan van Perkpolder Beheer naar Hulst aan Zee. Zodra de overeenkomst is getekend, kunnen de plannen voor het gebied worden uitgewerkt. Hulst voorziet de eerste grondafname op 1 januari 2021, de laatste 30 september 2028.


Daarnaast zijn er ontbindende voorwaarden opgenomen die roet in het eten kunnen gooien. Hulst aan Zee kan het contract tot en met 30 juni 2019 opzeggen als er geen partner is gevonden om de ontwikkeling samen mee uit te voeren, al lijkt dat geregeld. Een van die partners is nog altijd projectontwikkelaar Sobradis, dat garant staat voor de eerste grondtransactie, aldus de woordvoerder.


Hulst aan Zee kan er ook nog uitstappen als uiterlijk 1 juli 2020 geen bedrijfsplan is goedgekeurd voor de westelijke Perkpolder. 


Bron: https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/d-day-voor-plan-perkpolder-hulster-gemeenteraad-vanavond-aan-zet~afbc9d22/

22 weergaven
bottom of page