top of page

Geen vervuilde grond in Perkpolder!


De omstreden ophoging van de Westelijke Perkpolder in het kader van het gebiedsontwikkelingsproject Plan Perkpolder is van de baan.


Vandaag liet het college van B&W aan de gemeenteraad van Hulst weten dat het grootschalig ophogen in het Plan Perkpolder niet meer nodig is. Over de grond die hiervoor gebruikt zou worden, was veel discussie ontstaan. De gemeente Hulst heeft geconcludeerd dat het gebruiken van de grond niet haalbaar is. Voor het ophogen zou grond van industriële klasse 1 worden gebruikt, wat volgens de tegenstanders vervuilde grond is.


Licht vervuilde Industrieklasse 1-grond zou gebruikt worden, in totaal 5,5 miljoen kubieke meter. De gemeente Hulst heeft nog eens zorgvuldig uitgezocht of dit wel op zo'n grootschalige manier mag worden toegepast, laat verantwoordelijk wethouder René Ruissen weten. Landelijke regelgeving biedt die mogelijkheid niet, is uit dat onderzoek gebleken.


Het ontwikkelingsgebied Plan Perkpolder (met onder meer 450 (recreatie)woningen, een restaurant, golfbaan en jachthaven) gaat wel door, melden B en W  van Hulst. Ook de beoogde projectontwikkelaar, Hulst aan Zee, heeft aangegeven nog 'voldoende mogelijkheden te zien voor een succesvolle gebiedsontwikkeling', aldus wethouder Ruissen. ,,We zijn ervan overtuigd dat Plan Perkpolder er komt." De verwachting is dat in 2020 de eerste bouwactiviteiten zullen plaatsvinden. 

Dat Hulst afziet van ophoging van de Westelijke Perkpolder, is op z'n zachtst gezegd wel opmerkelijk. Het gebruik van Industrieklasse 1-grond levert geld op; miljoenen euro's bij een grootschalige toepassing als gepland bij Perkpolder. Die financiële onderbouwing is weggevallen. Wethouder Ruissen wil desondanks niet spreken van een tegenvaller.


De ophoging was vanwege het gebruik van Industrieklasse 1-grond omstreden. Omwonenden verenigden zich in de Stichting Schone Polder om dit onderdeel van het project tot in hoogste instantie aan te vechten.


Voorzitter Charles Heiszler van de Stichting Schone Polder meldt 'opgelucht' te zijn. Hij is tegelijkertijd teleurgesteld dat het twee jaar moest duren voordat de gemeente Hulst tot de conclusie is gekomen, dat ophoging van de Westelijke Perkpolder onhaalbaar is. ,,Ik heb zelf één telefoontje naar het ministerie in Den Haag gepleegd", vertelt Heiszler, ,,en binnen tien minuten had ik daar helderheid over. Dat had de gemeente Hulst ook kunnen doen."


Wethouder Ruissen vindt dat te gemakkelijk. ,,Wij moeten als overheid zorgvuldig te werk gaan. En dat hebben wij gedaan."


De gemeente Hulst wil met Hulst aan Zee 'de komende tijd' gebruiken om een haalbaar alternatief te zoeken voor ophoging van de Westelijke Perkpolder. Heiszler van de Stichting Schone Polder, eigenaar van de naastgelegen Camping Perkpolder, geeft aan daar graag over mee te willen denken.

93 weergaven
bottom of page