top of page

Gemeente neemt Den Dullaert over

Deze week zijn de eerste commissievergaderingen in de nieuwe samenstelling van start gegaan.


Gisteravond tijdens commissie Samenleving begon Wethouder Totté met een heuglijke mededeling;


De gemeente Hulst gaat de gebouwen van gemeenschapscentrum Den Dullaert te Hulst overnemen. Dat is het college van burgemeester en wethouders overeengekomen met het bestuur van Stichting Den Dullaert. Op 7 juni 2018 buigt de gemeenteraad van Hulst zich over deze overeenkomst.

Naast aankoop van het onroerend goed omvat de overeenkomst ook het aftreden van het stichtingsbestuur. Stichting Den Dullaert wordt van oudsher gesubsidieerd door de gemeente. De relatie bestaat enerzijds uit een jaarlijkse budgetsubsidie en anderzijds uit borgstelling ten aanzien van aangegane leningen. De laatste jaren zijn er zorgen over de exploitatie en het onderhoud. De zorgen over het onderhoud waren op 13 april 2018 dusdanig dat - uit het oogpunt van brandveiligheid - het gebouw is gesloten. In samenspraak met de gebruikers zijn door de gemeente alternatieve locaties gevonden om hun activiteiten doorgang te laten vinden.


Gelet op de vermogensstructuur van stichting Den Dullaert én de risico’s vanuit de garantstelling voor de gemeente, was overname van de gebouwen door de gemeente de oplossing.


Het bestuur van de stichting heeft lang getwijfeld over deze oplossing. Uiteindelijk heeft zij besloten het eigendom van de gebouwen over te dragen aan de gemeente én terug te treden uit de stichting per 30 mei 2018.


In de overeenkomst wordt uitgegaan van een koopsom van 1,8 miljoen euro. Dat is gebaseerd op overname van alle bezittingen (onroerende en roerende goederen).

Dit bedrag is tot stand gekomen met het oog op het voldoen van de schulden van Stichting Den Dullaert. Deze schulden bestaan uit bankleningen (waarvoor de gemeente borg staat), openstaande crediteuren en een ontslagvergoeding voor de nog in dienst zijnde werknemer.

Bedoeling is om op korte termijn het gebouw aan te pakken, zodat het weer voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften zodat het zo snel mogelijk weer in gebruik genomen kan worden.

7 weergaven
bottom of page