top of page

Gemeenteraad akkoord met aankoop Den Dullaert

Bijgewerkt op: 15 jun. 2018

Tijdens haar vergadering van 7 juni 2018 stemde de gemeenteraad van Hulst in met de aankoop van Den Dullaert te Hulst. De raad ging akkoord met de overeenkomst tot aankoop zoals voorgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Naast aankoop van het onroerend goed omvat de overeenkomst ook het aftreden van het stichtingsbestuur.

Stichting Den Dullaert wordt van oudsher gesubsidieerd door de gemeente. De relatie bestaat enerzijds uit een jaarlijkse budgetsubsidie en anderzijds uit borgstelling ten aanzien van aangegane leningen. De laatste jaren zijn er zorgen over de exploitatie en het onderhoud. Naast de zorgen over het gebouw zijn er ook al jaren zorgen over de financiële situatie van Den Dullaert.

Gelet op de vermogensstructuur van stichting Den Dullaert én de risico’s vanuit de garantstelling voor de gemeente, was overname van de gebouwen door de gemeente de oplossing. De gemeente kan op de kapitaalmarkt tegen gunstige condities geld lenen. Daardoor ontstaat financiële ruimte om het noodzakelijke onderhoud uit te voeren. Het bestuur van de stichting heeft lang getwijfeld over deze oplossing. Uiteindelijk heeft zij besloten het eigendom van de gebouwen over te dragen aan de gemeente én terug te treden uit de stichting per 30 mei 2018.

In de overeenkomst wordt uitgegaan van een koopsom van 1,8 miljoen euro. Dat is gebaseerd op overname van alle bezittingen (onroerende en roerende goederen). Dit bedrag is tot stand gekomen met het oog op het voldoen van de schulden van Stichting Den Dullaert. Deze schulden bestaan uit bankleningen (waarvoor de gemeente borg staat), openstaande crediteuren en een ontslagvergoeding voor de nog in dienst zijnde werknemer.

Bedoeling is om op korte termijn het gebouw aan te pakken, zodat het weer voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften. Dan kan het gebouw weer toegankelijk worden gemaakt.

7 weergaven
bottom of page