top of page

Hulst geeft waterschap standje voor uitstel herinrichting Vogelweg Hengstdijk

Het college van burgemeester en wethouders van Hulst hekelt het besluit van Waterschap Scheldestromen de werken aan de Vogelweg in Hengstdijk op de lange baan te schuiven. B en W schrijven aan het waterschapsbestuur ‘erg teleurgesteld’ te zijn.

De herinrichting van de Vogelweg zou afgelopen november begonnen moeten zijn. Het meest ingrijpende karwei was het verlengen van de grens van de bebouwde kom en het aanpassen van het kruispunt met de Plevierstraat. Daardoor zou de weg veiliger moeten worden. De werken startten echter niet, omdat de aannemer volgens het waterschap ‘te duur’ was.


De gemeente zou nieuwe straatverlichting plaatsen en had al actie ondernomen, schrijft het college, maar dat was voor niets. ‘Daarnaast zijn er verwachtingen gewekt bij omwonenden waaraan niet wordt voldaan en de gemeente Hulst is pas geïnformeerd over het uitstel na de afgesproken startdatum'. Het dagelijks bestuur van Hulst wil dan ook om de tafel met verantwoordelijk portefeuillehouder Rian de Feijter. Zij gaf eerder aan te hopen dat de Vogelweg dit voorjaar aangepakt is.


Bron: https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/hulst-geeft-waterschap-standje-voor-uitstel-herinrichting-vogelweg-hengstdijk~a43a516b/

23 weergaven
bottom of page