top of page

Hulst moet ogen openhouden voor starters

Mooi, dat er eindelijk gebouwd gaat worden op het terrein van het oude postkantoor in Hulst. Daar zijn de leden van de raadscommissie Ruimte eensgezind over. Maar waarom komen er appartementen die specifiek voor vijftigplussers zijn?

Het was de teneur in de Hulster raadszaal tijdens een commissievergadering dinsdagavond. Voor de eerste keer sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart was de commissie bijeen. De leden werden gevraagd hun wensen en bedenkingen rondom de verkoop van deelgebied 4 in stadsvernieuwingsproject De Nieuwe Bierkaai uit te spreken. Ofwel: het al jaren leegstaande terrein van het voormalig postkantoor op de kop van de Bierkaai, tegen de historische Keldermanspoort aan. Carédo Comfortwoningen in Heinkenszand koopt het voor 2,1 miljoen euro en is van plan daar 45 woningen te bouwen. Het zijn zeer luxe appartementen, bedoeld voor bewoners met een zorgvraag of verwachten in de toekomst hulp nodig te hebben. De bouw zou in het eerste kwartaal van volgend jaar moeten beginnen.


De Hulsterse Anne-Floor de Potter riep in aanloop naar de verkiezingen op sociale media op meer aandacht voor de situatie van Hulster jongeren te hebben. Want waar blijven de woningen voor starters? Ze kreeg veel bijval en ook in het stadhuis stak de vraag dinsdag de kop op. "Er moet een mix komen van betaalbare woningen voor ouderen en jongeren", aldus Eugène Verstraeten van HulstPlus en CDA'er Karel Martinet. Ger van Unen stelde zelfs voor in nieuwbouwprojecten de randvoorwaarde op te nemen dat er woningen voor zowel jongeren als ouderen in komen. "Laat de binnenstad niet vergrijzen", vatte Merten Broekaart (Algemeen Belang Groot Hulst) de algehele opinie samen.


"We weten dát we vergrijzen", counterde wethouder Jean-Paul Hageman. "Dit is een mooie kans, want dit concept hebben we niet." Bovendien had Hulst het gebied nooit voor dezelfde prijs kunnen verkopen als er starterswoningen zouden komen. Hageman: "Dan hadden we een miljoen moeten afboeken." Hij verklaarde verder dat Hulst wel degelijk oog heeft voor jongeren. "Want er is veel vraag. In het oude pand van ABN Amro komen starters."


Daarnaast zijn er zorgen over de uitstraling van het toekomstige gebouw. "Dat moet wel bij de Keldermanspoort en de wallen passen", aldus Broekaart. Daar was Hageman het mee eens. Van Unen vroeg zich af wat het lot is van de historische kloostermuur die aan het terrein staat. Het was bij Hageman niet bekend wat daarmee gebeurt, maar: "Dat is een beschermde muur."

25 weergaven
bottom of page