top of page

Hulst trekt geld uit voor bestrijding eenzaamheid onder ouderen

Een hogere rijksbijdrage en rentevoordeel op de financiering van investeringen zorgen ervoor dat Hulst de portemonnee kan trekken voor onder meer bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Dat blijkt uit de voorjaarsnota die B en W volgende week aan de gemeenteraad presenteren.


De financiële meevallers zorgen ervoor dat Hulst over 2018 vermoedelijk 270.000 euro overhoudt. Een overschot van 131.000 euro staat al in de begroting van 2018, daar komt nog 141.000 euro bij. Daardoor is er ruimte voor investeringen. Naast bestrijding van eenzaamheid onder ouderen, wordt er geld uitgetrokken voor duurzame energie in gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting. De stranden, het museum in Hulst en de haven van Walsoorden kunnen eveneens een financiële prikkel verwachten. Daarnaast gaat meer geld naar het subsidiebeleid en compensatie van gemeentelijke lasten voor verenigingen en gemeenschapscentra.


Hulst gaat wel lokale lasten als ozb en de rioolheffing tegen het licht houden, omdat het Rijk de komende jaren minder geld aan gemeenten betaalt dan gedacht. 

25 weergaven
bottom of page