top of page

Hulst vergadert even niet

Aangezien het dagelijks leven tot en met 6 april stil ligt, gaan de eerstvolgende vergaderingen van de diverse commissies van de gemeente Hulst niet door. Dit heeft echter waarschijnlijk ook gevolgen voor de vergadering van de gemeenteraad die pas op 16 april gepland staat.


In de commissievergaderingen worden diverse onderwerpen uitgebreid besproken. In de daaropvolgende raadsvergadering wordt over diezelfde onderwerpen beslist. Aangezien de voorbereidende vergaderingen geschrapt zijn, is nog niet duidelijk wanneer de raadsvergadering wordt gehouden. Mogelijk wordt die gehouden zonder publiek.


Bron: https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/hulst-vergadert-even-niet~a69f8cd8/

11 weergaven
bottom of page