top of page

Intervence. Wat nu?

Zeeland zet zwaar geschut in om de situatie rond Intervence op te lossen. Naast de dertien verantwoordelijke wethouders bemoeien de Zeeuwse burgemeesters zich inmiddels met de kwestie. Ook is de hulp van de provincie ingeroepen.

Ze willen in gesprek met minister Sander Dekker. Volgens hen heeft het imago van Zeeland een forse deuk opgelopen door de kwestie. De opstelling van de minister roept veel vragen op, zei burgemeester Fons Naterop van Kapelle deze week in zijn gemeenteraad. ,,Worden we nu gepiepeld? Worden we in de mangel genomen door datgene wat nu in de landelijke verkiezingen speelt?”


Uiteindelijk gaat het erom de zorg veilig te stellen voor de honderden kinderen en gezinnen waarvoor Intervence verantwoordelijk is. ,,Daarom willen we, wellicht met de commissaris van de Koning erbij, het gesprek met de minister aangaan om deze kwestie samen op te pakken en niet elkaar te bekritiseren”, aldus Naterop.


Uiterst negatieve adviezen

Vorige week zette Dekker een streep door de plannen van de gemeenten om Intervence op te heffen en de zorg over te dragen aan de drie andere organisaties in Zeeland voor jeugdbescherming en -reclassering. Hij deed dat na uiterst negatieve adviezen van de inspecties en de Jeugdautoriteit. Die vonden vooral de risico’s dat de zorg in het gedrang komt, veel te groot en zeiden geen vertrouwen te hebben dat het nog goed komt. De minister wil nu dat Intervence in haar geheel wordt overgenomen door Jeugdbescherming west.


De opstelling van ‘Den Haag’ is hard aangekomen bij de verantwoordelijke wethouders. Zij hadden niet verwacht dat het ingediende plan meteen van tafel zou worden geveegd. Het gevoel bestaat dat zij weinig goed kunnen doen bij de minister en de inspecties.


Verstandhouding verder onder druk

Daar kwam deze week een brief van staatssecretaris Paul Blokhuis aan de Tweede Kamer bovenop. Daarin staat dat de wethouders het contract met Intervence te laat hebben opgezegd. De Zeeuwse gemeenten reageerden verontwaardigd, omdat volgens hen wel de juiste procedure is gevolgd. Zij stuurden direct een boze reactie naar Blokhuis. Die zet de verstandhouding verder onder druk.


Gemeenteraden zijn teleurgesteld over de gang van zaken rond Intervence, maar willen vooral dat nu alles in het werk wordt gesteld om de kwestie op te lossen. In alle raden circuleert een motie van Schouwen-Duiveland waarin wordt opgeroepen om nauw samen te werken met het ministerie, de inspecties en de Jeugdautoriteit.


Jongeren en ouders goed informeren

Ook wordt erop aangedrongen om de betrokken jongeren en hun (pleeg)ouders goed te informeren over de ontstane situatie. Verder moet er worden nagedacht over een alternatief scenario voor het geval overname door JBwest niet haalbaar blijkt te zijn.

83 weergaven
bottom of page