top of page

Motie ABGH voor vaart achter bouw carnavalsloods aangenomen!

Ondanks weerstand in de gemeenteraad tegen de tijdsdruk die met de motie wordt uitgeoefend, is de motie met 12 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.

André Fokker van ABGH leidt de motie in met wat ondersteunende informatie; de keuze voor omgeving Kloosterzande is gebaseerd op de vele jongeren in deze omgeving die zich vol enthousiasme inzetten voor de verenigingen, maar gezien hun leeftijd nog niet beschikken over een rijbewijs. De tijdsdruk die met de motie uitgeoefend wordt, mag gezien worden als een intentieverklaring om zo snel mogelijk te handelen en een nieuwe, of bestaande loods te realiseren. Voor veel verenigingen dringt de tijd echt!


Vanuit alle partijen is men enthousiast over de motie, Groot Hontenisse en HulstPlus hebben deze zelfs mede ondertekend. Echter is er weerstand tegen de tijdslimiet om voor het einde van het jaar een loods beschikbaar te hebben. De VVD begrijpt de motie niet, is niet blij met de tijdsdruk. CDA geeft aan dat de motie twijfels uitstraalt aan de daadkracht van het college en wil de motie ondersteunen wanneer de tijdslimiet eruit gehaald wordt. PvdA spreekt van een strakke deadline en heeft ook problemen met de tijdsdruk, vraagt of er ook gekeken wordt naar bestaande loodsen.


Portefeuillehouder burgemeester Mulder geeft aan dat de motie hem verbaast. Er was lange tijd de intentie een nieuwe loods te bouwen met hierin ook een brandweerkazerne en werkplaats voor de buitendienst van de gemeente. Omdat deze optie niet mogelijk bleek wordt er nu gezocht naar een nieuwe locatie, die mogelijk vanwege de wijziging van het bestemmingsplan tijd zal kosten voor de procedure. De burgemeester onderschrijft de noodzaak, maar acht de motie overbodig.


De motie werd uiteindelijk ondersteund door ABGH (6), Groot Hontenisse (3), HulstPlus (2) en Carry Nijskens van het CDA (1). Met onthouding van Merten Broekaart vanwege zijn betrokkenheid bij de stichting, 12 stemmen voor en 7 tegen is de motie aangenomen!

211 weergaven
bottom of page