top of page

Raad Hulst wil vooruit met Plan Perkpolder

De gemeenteraad van Hulst wil dat de uitvoering van Plan Perkpolder naar voren wordt gehaald. De meeste raadsleden willen niet wachten tot 1 januari 2021 tot de eerste ontwikkeling van het plan, waar de gemeente tot en met 2029 voor garant staat.

De gemeenteraad debatteerde vanavond over de koopontwikkelovereenkomst. Die wordt zo snel mogelijk ondertekend door projectontwikkelaar Hulst aan Zee en Perkpolder Beheer, dat de gronden in het plangebied nu in eigendom heeft. Als dat eenmaal gebeurd is, kan de ontwikkeling beginnen. 


Daarnaast moest de Hulster politiek haar fiat geven voor een verlengde gemeentelijke garantstelling aan Perkpolder Beheer. Met een ruime meerderheid ging het licht op groen, waardoor Hulst tot en met 2029 voor 24 miljoen euro garant staat. Alleen oppositiepartij HulstPlus stribbelde tegen. SP’er Ger van Unen: ,,Niet akkoord gaan, is geen optie. Dan moeten we zes miljoen euro ophoesten.” Zo groot is het financieel risico dat Hulst loopt, mocht Plan Perkpolder niet van de grond komen.


Niet alleen over de garantstelling bleek de raad eensgezind. De spades moeten zo snel mogelijk in de grond. De eerste grondafname door Hulst aan Zee staat gepland op 1 januari 2021. Dat duurt de raad veel te lang. ,,Gezien het economische tij waarin we verkeren, zouden wij graag zien dat er eerder gestart wordt met de uitvoering van het plan. Wij denken aan uiterlijk 1 januari 2020”, sprak fractievoorzitter Ronnie Roctus van Algemeen Belang Groot Hulst (ABGH). CDA’er Karel Martinet vatte de algehele gedachte samen. ,,We moeten er een lap op geven.”


De raad liet blijken Plan Perkpolder in de armen te hebben gesloten, al klonk er ook kritiek. Vooral over de communicatie. ,,We snappen dat financieel gevoelige informatie geheim blijft, maar geheimhouding vergroot het draagvlak voor het plan niet”, zei Eugene Verstraeten (HulstPlus). Hij voegde daar aan toe dat Hulst best met het plan de markt op kan. ,,Er zijn meer partijen dan Hulst aan Zee.” ABGH kon zich daar enigszins in vinden. ,,Voor 30 juni 2019 moet er een masterplan en partner voor ontwikkeling zijn. Zo niet, nemen we per direct afscheid van de partner en gaan we het plan vermarkten.


Groot Hontenisse blijft boven alles voorstander van een opgehoogde golfbaan in de westelijke Perkpolder. Hulst heeft dat plan, dat de publiekstrekker moest worden, gedecimeerd tot een terrein met wellicht wat kleine ophogingen. Fractievoorzitter Luc Mangnus: ,,Als er geen bijzondere golfbaan komt, staat de samenhang van het plan op losse schroeven.”


Bron: https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/raad-hulst-wil-vooruit-met-plan-perkpolder~a538c07c/

20 weergaven
bottom of page