top of page

Rekenkamer neemt jeugdzorg onder de loep

Op verzoek van politieke partijen in Hulst en Terneuzen wil de gezamenlijke Rekenkamercommissie onderzoek doen naar de oplopende kosten van jeugdzorg en welke maatregelen getroffen moeten worden.

De uitvoering van jeugdzorg is overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Het doel was een snellere, betere en effectievere jeugdhulp. Gebleken is dat de kosten de pan uit rijzen en dat de gemeenten kampen met flinke tekorten. De Rekenkamercommissie wil zich daarom buigen over de vraag hoe Hulst en Terneuzen omgaan met de (financiële) risico's bij het uitvoeren van jeugdzorgtaken. Ook moet helder worden hoe de toegang tot de jeugdzorg in beide gemeenten is georganiseerd en welke maatregelen de gemeenten nu al treffen om de risico's te beheersen.


Eerst komt een feitenonderzoek aan de orde, daarna worden gemeenteraadsleden, wethouders, ambtenaren en hulpverleners van jeugdzorg gehoord. Het resultaat is een rapport met conclusies en aanbevelingen, waarmee beide gemeenteraden aan de slag kunnen. Het onderzoek moet begin volgend jaar klaar zijn.


Bron: https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/rekenkamer-neemt-jeugdzorg-onder-de-loep~a61564bf/

13 weergaven
bottom of page