top of page

Snelle ontpoldering verrast Staten: geen dijken afgraven als dat de boel verontreinigt

Algemeen Belang Groot Hulst heeft een bezorgde brief gestuurd naar het provinciebestuur. Er lopen nog tal van onderzoeken naar de gevolgen van de PFAS-vervuiling in de Westerschelde, schrijft raadslid Merten Broekaart. ,,We willen daarom van het college vragen om de onderwaterzetting van de Hedwige tegen te houden tot deze onderzoeken zijn afgerond. De risico’s zijn te hoog om geen tijd te investeren in gedegen onderzoek. Laten we zorgen dat we onze mooie polders niet vervuilen. Het is nog niet te laat!”

De Statenfractie van het CDA wil niet dat de dijken rond de voormalige Hedwigepolder verdwijnen als daardoor verontreinigd Scheldewater naar binnen komt.


In de Staten worden schriftelijke vragen aan het dagelijks provinciebestuur gesteld naar aanleiding van de mededeling van gedeputeerde Anita Pijpelink vrijdag, dat de ontpoldering dit najaar al een feit is. ,,Eén Statenfractie is verrast door deze mededeling aangezien er binnen de Provinciale Staten nog zorgen bestaan omtrent het verontreinigde Scheldewater dat hiervoor gebruikt zal worden. Kunnen Gedeputeerde Staten uitleggen hoe in een dusdanig groot project als de ontpoldering van de Hedwigepolder, een jaar tijd gewonnen kan worden?"


De Christendemocraten herinneren het provinciebestuur eraan dat het zelf meermalen heeft aangegeven dat er geen dijken meer worden afgegraven als de polder mogelijk wordt verontreinigd. Ze willen weten hoe Middelburg erop gaat toezien dat dit inderdaad niet gebeurt.


Uit de vragen blijkt dat de Statenfractie er een hard hoofd in heeft dat de verontreiniging bij ontpoldering niet verder toeneemt. Er wordt verwezen naar een advies van professor Jacob de Boer van de Vrije Universiteit die stelt dat nader onderzoek nodig is, omdat het voor de hand ligt dat schadelijke PFAS (stoffen die kankerverwekkend zijn en het immuunsysteem kunnen aantasten) zich verder over West-Brabant en Zeeland zullen verspreiden. In het Financieel Dagblad zei De Boer deze week dat het beter is de Hedwigepolder niet onder water te zetten.


Vlaanderen maakt juist haast met de ontpoldering. Graafmachines zijn al bezig de bovenste drie meter van de Scheldedijk weg te graven.


Bron: https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/snelle-ontpoldering-verrast-cda-geen-dijken-afgraven-als-dat-de-boel-verontreinigt~ab5146b5/

312 weergaven
bottom of page