top of page

Subsidie Omroep Hulst nog geen gelopen race

Of Omroep Hulst ruim 31.000 euro subsidie krijgt van de gemeente Hulst om wekelijks een uur goede tv te maken, is nog maar de vraag. Concurrent GO-RTV zaaide onder de Hulster commissieleden twijfel of Omroep Hulst de verwachtingen kan waarmaken.

Omroep Hulst vraagt de gemeente een extra subsidie van 31.130 euro omdat niet valt rond te komen van Rijksgeld alleen. Het bestuur van OH maakte een toekomstplan waaruit blijkt dat de extra subsidie van Hulst ervoor zorgt dat er per week een uur tv wordt gegarandeerd dat voldoet aan de kwaliteitsdoeleinden van de Nederlandse Lokale Publieke Omroepen. Burgemeester en wethouders willen Omroep Hulst die subsidie gunnen, zonder dit geld valt immers het doek. Veel fracties binnen de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken vragen zich af of dat bedrag wel naar OH moet gaan.


De woorden van inspreker Steven Hamelink, de bestuursvoorzitter van omroep GO-RTV uit Terneuzen, zaaiden bij de commissieleden twijfel over de besteding van het geld. Hamelink verklaarde in de vergadering dat OH nu niet voldoet aan de bepalingen in de Mediawet en dat ook niet zal doen na het verstrekken van de subsidie. De uitzendlicentie van OH loopt aan het eind van dit jaar af. Hamelink zei dat er ,,geen enkele kans” is dat het Commissariaat van de Media Omroep Hulst een nieuwe licentie geeft.


De PvdA en HulstPlus stoorden zich aan de manier waarop de GO-RTV bestuurder zijn collega-omroep afviel. De wens voor samenwerking tussen beide omroepen werd weer herhaald, een wens die burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst al zestien jaar koestert. Volgens de commissieleden zou het een mooi begin zijn om de nieuwsbalk van GO te plaatsen onder de videoproducties van OH. Echter, tussen de besturen van beide omroepen botert het duidelijk niet. Volgens Hamelink zal ook het toekennen van de subsidie aan Omroep Hulst de samenwerking niet bevorderen. GO-RTV vroeg Hulst zelf ook subsidie (voor de aanschaf van een camera) maar daar wil het college niet aan. Alleen de VVD is voorstander.


Het bestuur van Omroep Hulst laat in een reactie weten dat OH nog nooit van het Commissariaat van de Media het commentaar heeft gehad niet te voldoen aan de Mediawet en dat er dus ook geen twijfel is aan het toekennen van een nieuwe licentie. De extra gemeentelijke subsidie zou in beginsel drie jaar lopen. Mocht OH de licentie kwijtraken, dan stopt ook de subsidie.


In de gemeenteraad van 27 juni zal nog uitgebreid gediscussieerd worden over de toekenning van de subsidie aan Omroep Hulst.


Bron: https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/subsidie-omroep-hulst-nog-geen-gelopen-race~af7d18b8/

11 weergaven
bottom of page