top of page

Tóch bevolkingsonderzoek PFAS

Er komt een landelijk bevolkingsonderzoek naar PFAS. Dat zei minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof vanmiddag tijdens haar bezoek aan de Hedwigepolder. In het najaar worden de provincie Zeeland en Westerschelde-gemeenten specifiek betrokken bij een overleg waarin bepaald wordt hoe het bevolkingsonderzoek precies gedaan gaat worden.


Zeeland wordt betrokken bij een landelijk meerjarig onderzoek naar de gezondheidseffecten van PFAS. Het nadrukkelijk betrekken van Zeeland bij het nationale onderzoek was een van de aanbevelingen van een expertteam dat de GGD Zeeland adviseerde over de noodzaak van een specifiek Zeeuws bevolkingsonderzoek. Dat had volgens de experts geen zin, maar Zeeland moest zeker deel uit gaan maken van het landelijke onderzoek.

Merten Broekaart van Algemeen Belang Groot Hulst ontmoette minister Van der Wal in Graauw tijdens haar bezoek aan de Hedwigepolder en zei hierover het volgende;


"Deze middag in Graauw een goed gesprek mogen hebben met minister van der Wal over de PFAS problematiek in de Westerschelde. Over het inperken van lozingen, het verbeteren van de waterkwaliteit, de aankomende ontpoldering van de Hedwige en natuurlijk de volksgezondheid. Wat de resultaten van het gesprek zijn zal in de komende weken/maanden blijken, maar uiteraard stonden de belangen van onze mooie regio voorop!"


Minister Van der Wal - die het besluit voor de ontpoldering heeft genomen - bezocht de Hedwigepolder vandaag voor het eerst. Tegenstanders van de ontpoldering hoopten het besluit van de minister tegen te gaan, toen bekend werd dat er hoge concentraties PFAS in het water zitten. Zo diende SP-Kamerlid Sandra Beckerman twee keer een motie in om de ontpoldering uit te stellen. Ook KWF Kankerbestrijding riep op om te wachten met de ontpoldering, tot er een bevolkingsonderzoek is gedaan.


Uitstel kwam er niet: "Alle onderzoeken die we hebben gedaan, laten zien dat de PFAS-waarden binnen de norm liggen. En we konden het risico niet nemen om nu niet verder te gaan met de ontpoldering", aldus Van der Wal. De Hedwigepolder komt over ruim een maand onder water te staan.


Maar een landelijk bevolkingsonderzoek komt er dus wel. "Dit najaar is er hier voor de mensen rond de Hedwigepolder - de gemeenten en de provincie doen daaraan mee - een soort werksessie om input op te halen voor hoe we dat onderzoek moeten inrichten." In dat onderzoek moet specifiek naar Zeeland gekeken worden, benadrukte de minister. "De gemeenten en de provincie worden er daarom ook gelijk aan de voorkant bij betrokken", zei de minister vanmiddag.


Over de oplossing van het PFAS-probleem voegde ze toe: "De dalende trend moet naar nul. Mijn collega's bij Infrastructuur en Waterstaat (INW) zetten zich echt in voor een PFAS-verbod in heel Europa, want daar zit natuurlijk de oplossing."


Gemeenteraden rond de Westerschelde vroegen al langer om een Zeeuws bevolkingsonderzoek naar PFAS. Maar in zo'n regionaal bevolkingsonderzoek zag de GGD Zeeland niets en volgde het advies van een landelijk expertteam. "Een regionaal onderzoek neemt de zorgen van Zeeuwen niet weg", zei de GGD in juli.


Meerjarig landelijk onderzoek voorgesteld door expertteam

De GGD pleitte wel voor een landelijk, meerjarig onderzoek naar PFAS. In dat onderzoek moet wel specifieke aandacht zijn voor met PFAS-vervuilde gebieden als de Westerschelde. "Hiermee kan een relatie worden gelegd tussen blootstellingsbronnen, bloedwaarden en gezondheidseffecten. Die relatie kan niet worden vastgesteld met kleinschalig onderzoek in een gebied met variabele concentraties in de omgeving", schreef Sjaak de Gouw, voorzitter van het landelijk expertteam in een verklaring. Dat landelijke bevolkingsonderzoek komt er nu dus, zegt minister Van der Wal

203 weergaven
bottom of page