top of page

Uitvoering Plan Perkpolder vergt nog meer tijd

Uitvoering van het woon- en recreatieproject Plan Perkpolder gaat meer tijd vergen, tot 2029. Dat is zes jaar langer dan juli 2017 nog werd verwacht.

Dit blijkt uit een voorstel van het Hulster college van B en W aan de gemeenteraad. De verlengde uitvoeringstermijn heeft tot gevolg dat de gemeente Hulst de financiële borgstelling voor het project ook moet verlengen tot 2029. Die bedraagt 24 miljoen euro.


Tot nu toe is van Plan Perkpolder alleen het natuurgedeelte, de ontpoldering van 75 hectare landbouwgrond, gerealiseerd. Ontwikkelaar Hulst aan Zee staat aan de lat voor de rest; maximaal 450 (recreatie)woningen, een jachthaven, golfbaan en hotel-restaurant. De gronden die daarvoor nodig zijn, zijn in handen van Perkpolder Beheer BV, waarvan de gemeente Hulst nog de enige aandeelhouder is.


Hulst aan Zee heeft tot nu toe nog geen gronden afgenomen, maar een stap in die richting is recent gezet. Er ligt een nieuwe koop- en ontwikkelovereenkomst waarvan de inhoud overigens niet bekend wordt gemaakt. Veel haken en ogen zitten daar wel nog aan, blijkt uit het raadsvoorstel van het Hulster college van B en W. Zo kan Hulst aan Zee de overeenkomst tot en met 30 juni 2019 ontbinden, als ze geen partner vindt om de ontwikkeling verder mee uit te voeren.


B en W van Hulst houden vertrouwen in Plan Perkpolder. Toch is ook alvast uitgerekend welk financieel risico Hulst loopt. ‘Het beeld is’, luidt de conclusie, ‘dat de risico's binnen de nu opgenomen zes miljoen euro blijven, in afwachting van de ontvangst van de eerste (grond)verkopen'. De raad van Hulst bespreekt donderdag het voorstel.


Bron: https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/uitvoering-plan-perkpolder-vergt-nog-meer-tijd~a9edb710/

37 weergaven
bottom of page