top of page

Verbod gebruik industriegrond verbaast raad Hulst

Het ophogen van de Westelijke Perkpolder mag niet met industriegrond. En dat verbaast de gemeenteraad van Hulst enorm. De boodschap kwam als een duveltje uit een doosje. Wat nu?


,,Snap jij het nog?” Raadsleden stootten woensdagavond tijdens een raadsbijeenkomst elkaar aan, na drie zeer uitgebreide presentaties over de stand van zaken rond de gebiedsontwikkeling Perkpolder. Klagen dat ze niet voldoende geïnformeerd zijn, kunnen ze niet, want wethouder René Ruissen en bodemdeskundige Marnix Mosselman gingen heel diep in op de materie. Ze lieten de raad duizelen met afkortingen, cijfers en juridische termen. 


Wel bleef één groot kritiekpunt overeind: jarenlang wordt al gesproken over het ophogen van de Westelijke Perkpolder (waar een golfbaan gepland is) met lichtvervuilde industrieklasse 1-grond. In september echter maakte het college bekend dat dit juridisch niet mag. Het gebruik van deze grond heeft volgens de letter van de wet geen nut en geen noodzaak en is bovendien niet tijdelijk, wat ook een vereiste is. Er moet zodoende een ander plan komen. Daarmee is niet gezegd dat de golfbaan niet doorgaat, maar ophogen met 'dubieuze grond’ mag eenvoudigweg niet. 

Verkeerde informatie

VVD-fractievoorzitter Clen de Kraker vatte de mening van de raad goed samen: ,,De Wet bodembescherming bestaat al jaren. Gek dat we nu pas ontdekken dat wat wij willen, niet kan.” Volgens Jos van Eck (HulstPlus) en Ger van Unen (SP) heeft de raad verkeerde informatie voorgespiegeld gekregen, iets wat Ruissen bestreed.


,,We hebben alles nog eens goed laten controleren en toen kwam een aantal juristen onafhankelijk van elkaar met dezelfde conclusie: wat wij willen, mag niet. Dus gaan we het ook niet doen.”

Maar hoe nu verder? Heeft projectontwikkelaar Hulst Aan Zee er nog wel zin in? Volgens Ruissen wil de ontwikkelaar gewoon verdergaan. Wel moet de koop- en ontwikkelingsovereenkomst worden gewijzigd. Alle passages over de GBT moeten eruit. De gemeenteraad moet uiteindelijk goedkeuring geven over het nieuwe concept. Er wordt nu hard nagedacht over een alternatief plan. Ophogen met schone grond is een optie, maar dat ligt ook aan de kosten. Burgemeester en wethouders hopen er eind november uit te zijn, de raad moet zich dan in december uitspreken.


Dikke streep

Ook al is een dikke streep getrokken door de ophoging van de Westelijke Perkpolder met industriegrond, Plan Perkpolder, met 450 (recreatie)woningen, een restaurant en een jachthaven gaat zeker door. De start van het project is gepland in 2020. 

173 weergaven
bottom of page