top of page

Speerpunten 2018

 • Denkt u met ons mee?
  Onze ruim 27.000 inwoners zitten vaak vol goede ideeën en hebben veel kennis in huis. Daarom vinden wij het belangrijk dat u als inwoner in een vroeg stadium mee kan praten, denken en beslissen over nieuw beleid en de invulling van bepaalde projecten.

   

 • Goede verbindingen
  Goed openbaar vervoer is voor onze gemeente van cruciaal belang voor het in stand houden van allerlei voorzieningen. Het openbaar vervoer mag niet verder uitgekleed worden. Lijn 10, 19 en 20 moeten blijven!

   

 • Behoud van onderwijs
  ABGH zal er alles aan doen om het Reynaertcollege als middelbare school in Hulst te behouden en het basisonderwijs in de kernen in stand te houden.

   

 • Gratis kinderopvang.
  De kosten van kinderopvang en het onderwijssysteem moeten in lijn worden gebracht met de situatie over de grens, zodat inwoners kiezen voor opvang en onderwijs binnen onze gemeente in plaats van in België. Wij zetten ons daarom in voor gratis kinderopvang.

 

 • Wonen waar u wilt
  Wij vinden het belangrijk dat u daar kunt wonen waar u dat zelf prettig vindt. Daarom moet er in iedere kern ruimte zijn voor nieuwe woningbouwprojecten, zowel voor jongeren als ouderen.

   

 • Meer tijd voor échte zorg
  De regels binnen de zorg moeten worden vereenvoudigd. Minder verslaglegging en meer bezig zijn met de daadwerkelijke zorg. Kortom: meer uren voor de zorg zelf.

   

 • Doorgaan met zorg voor goede en veilige wegen
  Wij willen niet dat u ‘s nachts wakker ligt van voorbij rijdende (vracht)auto’s. We willen dat kinderen, maar ook volwassenen en ouderen, veilig met de fiets over straat kunnen. De komende jaren moeten we verder gaan met de aanpak van slechte, onveilige wegen.

   

 • Boost voor de binnenstad
  De binnenstad van Hulst is een belangrijke publiekstrekker. Er staan echter veel panden leeg en een groot aantal straten en pleinen behoeven verbetering. De binnenstad van Hulst moet een boost krijgen!

   

 • Plan Perkpolder
  Plan Perkpolder moet voor een belangrijke economische impuls in de regio zorgen. We moeten de projectonderdelen realiseren, welke realistisch te verwezenlijken zijn. Zonder financieel risico voor de gemeente en burger én op een veilige, verantwoorde manier. Goede communicatie is essentieel. Maar de verwezenlijking mag niet 'ten koste van alles' worden doorgedrukt.

   

 • Sporten in je eigen buurt
  We vinden dat alle inwoners hun favoriete sport moeten kunnen beoefenen in de buurt. Verenigingen moeten gestimuleerd en gefaciliteerd worden om een zo breed mogelijk aanbod van sportactiviteiten aan te bieden en toegankelijk te zijn voor zoveel mogelijk doelgroepen.

   

 • Afschaffen toeristenbelasting
  Wij zijn voor het afschaffen van de toeristenbelasting. Met name bij kleinschalige campings staat de belasting niet in verhouding tot het vaak lage overnachtingstarief. Bovendien is afschaffing van deze belasting gunstig voor de gewenste ontwikkeling van het toerisme.

bottom of page