top of page

Sport


 

 • Sport voor iedereen!
  Iedereen moet kunnen sporten. Ook kinderen uit gezinnen die het wat minder hebben en geen sportabonnement kunnen betalen. De bestaande regelingen van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds moeten dan ook gehandhaafd blijven.
   

 • Sportdorpen
  Sport draagt bij aan een gezonde en positieve levensinstelling. Daarom willen we alle inwoners ─ van jong tot oud – op een laagdrempelige manier kennis laten maken met sport. De 'Sportdorpen Clinge en Kloosterzande' zijn een voorbeeld van de verankering van dit beleid. Uitbreiding van dit soort initiatieven is gewenst.  
   

 • Extra activiteiten bij verenigingen
  We vinden dat alle inwoners hun favoriete sport moeten kunnen beoefenen in de buurt. Door middel van het project 'Breedtesport' stimuleren we verenigingen om ook andere sportactiviteiten te organiseren en andere doelgroepen in de vereniging op te nemen. Het project moet de komende jaren geïntegreerd worden binnen de bestaande verenigingen en onderwijsinstellingen en ondersteund worden door vrijwilligers. Alle bestaande voorzieningen en accommodaties moeten ingezet kunnen worden. Verenigingen kunnen erdoor groeien, de leefbaarheid in kernen neemt erdoor toe en het stimuleert de gezondheid van onze inwoners.
   

 • Houd verenigingen in kleine dorpen in stand
  Verenigingen hebben een belangrijke sociale functie. Mensen komen er bij elkaar en het is ook nog eens gezond! Sportactiviteiten in kleine kernen moeten dan ook zoveel mogelijk in stand gehouden worden.
   

 • Geen drempels voor vrijwilligers
  Sportverenigingen kunnen niet zonder vrijwilligers. Als gemeente moeten wij deze mensen koesteren, en niet door allerlei regelgevingen het animo bij deze mensen dusdanig wegnemen dat zij afhaken.
   

 • Herijking sportaccommodatiebeleid
  Met de herijking van het sportaccommodatiebeleid moet voor alle sportverenigingen sprake zijn van uniforme regelgeving die recht doet aan een voor de verenigingen transparante en laagdrempelige subsidietoekenning. 
   

 • Behoud zwembad Kloosterzande
  Onze gemeente heeft één openluchtzwembad, in Kloosterzande. Het is een belangrijke voorziening in de zomer voor inwoners uit de hele gemeente en toeristen. Het openluchtzwembad in Kloosterzande moet dan ook behouden blijven. Daarnaast willen wij een tweede openluchtzwembad in Hulst.
   

 • Steun voor sportevenementen
  Grootschalige sportevenementen zorgen dat mensen kennis kunnen maken met sport, stimuleren inwoners om zelf te gaan sporten en zorgen voor levendigheid en promotie van onze gemeente. Wij faciliteren daarom evenementen als de Vestingcross, kermiskoersen, Marathon Zeeuws-Vlaanderen, Hulst by Light Run, Beachvoetvolley Vogelwaarde, Highland Games en nog vele andere mooie sportevenementen. 

   

bottom of page