Toerisme & Recreatie

 • Fietsen langs de zoute kant
  De gemeente Hulst heeft een kustlijn van zo’n 31 kilometer. De Westerscheldedijk is een prachtige plek om te recreëren. Het uitzicht op de voorbijvarende schepen en de prachtige flora en fauna heeft een grote aantrekkingskracht op wandelaars en fietsers. Fietsen langs de "zoute" kant van de Zeedijk moet overal mogelijk zijn, vanaf Paal tot Terneuzen. Het ontbrekende deel verhard fietspad tussen Kruispolderhaven en Baalhoek moet worden verhard en het fietsverbod tussen Walsoorden en Kruispolderhaven moet komen te vervallen. Natuur en mensen kunnen heel goed samen gaan in dit unieke stukje van onze gemeente!

   

 • Meer recreatie en horeca aan de Westerschelde
  Onze gemeente heeft onlangs een aantal Westerscheldedorpen benoemd tot ‘ankerplaats’: dorpjes met een toeristische waarde waar recreanten even stil kunnen staan en kunnen genieten van laagdrempelige voorzieningen. De dorpen Emmadorp, Paal en Walsoorden worden op die manier toeristisch met elkaar verbonden. ABGH staat open voor meer recreatieve voorzieningen en horecamogelijkheden langs de Westerschelde door lokale ondernemers, te allen tijde in overleg met inwoners van de desbetreffende dorpen. We mogen daarin niet worden belemmerd door provinciaal beleid, zoals een mogelijke uitbreiding van de kustvisie.

   

 • Behoud fietsvoetveer
  Het fietsvoetveer tussen Perkpolder en Hansweert heeft in de zomer een belangrijke recreatieve functie. Klanten van het veer kunnen genieten van een prachtige boottocht over de Westerschelde en het veer maakt het mogelijk om vanuit onze gemeente prachtige fietstochten te maken door Zuid-Beveland of bijvoorbeeld Goes per fiets te bezoeken. ABGH vindt het belangrijk dat het veer in stand wordt gehouden en een plekje krijgt in de gebiedsontwikkeling Perkpolder.

 • Schone strandjes
  De strandjes van Walsoorden, Perkpolder en Ossenisse zijn bij mooi weer erg in trek bij inwoners van onze gemeente. Wij vinden dat de stranden periodiek onderhouden en opgeschoond moeten worden. Stenen en schelpen moeten weggehaald worden, zodat inwoners in de zomer kunnen recreëren op een schoon en veilig strandje in de buurt, en niet perse een uur naar de Noordzeekust moeten rijden.

 

 • Uitbreiding verblijfsmogelijkheden
  Uitbreiding of vestiging van (nieuwe) campings en andere verblijfsaccommodaties faciliteren wij graag. Het stimuleren van toerisme zorgt voor inkomsten, extra voorzieningen en meer levendigheid in onze gemeente. In onze gemeente moet plaats zijn voor de vestiging van een nieuw hotel, waar zowel de toeristische als de zakelijke klant zich thuis voelt. Ook andere, bestaande ondernemers in het buitengebied moeten via nieuwe economische dragers alle medewerking krijgen, want ook zij versterken het toerisme. In de toekomst zal het toerisme een nog belangrijkere rol gaan spelen in hun bedrijfsvoering.

 

 • Wandelaars en fietsers moeten aan hun trekken komen
  Goed onderhoud van wandel- en fietspaden is noodzaak. Het is een belangrijke randvoorwaarde om inwoners en toeristen te laten bewegen en geeft een wezenlijke bijdrage aan de toeristische impuls van Hulst.