top of page

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

 

 • Houd de kleine kernen bereikbaar
  Goed openbaar vervoer is van cruciaal belang voor het in stand houden van allerlei voorzieningen. Inwoners uit kleine kernen die niet over eigen vervoer beschikken, moeten niet afgesloten worden van de samenleving. Het zorgt voor eenzaamheid en soms zelfs gezondheidsproblemen. 

  Wij eisen dat de provincie voor een veilig, sluitend en betaalbaar openbaar vervoerssysteem moet zorgen. Vanuit elke kern in onze gemeente moet het mogelijk zijn om voor een redelijke prijs en binnen een redelijke tijd in de grotere kernen te komen. Of dat nu met de grote reguliere bus is, met de buurtbus of met de haltetaxi. De inzet van vrijwilligers is daarbij erg belangrijk en dient te worden gewaardeerd en gefaciliteerd, maar nooit ten koste van reguliere banen. En er moet te allen tijde een back-up zijn voor vrijwilligers. Immers het vervoer moet verzekerd zijn. 

  Het Zeeuws-Vlaamse openbaar vervoer moet nog hoger op de agenda komen bij Provinciale Staten. In de Regionale Mobiliteit Strategie worden nieuwe vormen of combinaties van vervoer binnen het fijnmazige netwerk naar het hoofdnetwerk voorgesteld/uitgetest. Deze combi’s moeten wel werken en een verbetering zijn voor de reiziger. Wanneer dit niet het geval is moet de provincie bijspringen en aanpassingen doorvoeren. Dit om het huidige aanbod minimaal overeind te houden of te verbeteren.  De nieuwe mobiliteitsstrategie dient tijdig te worden geëvalueerd. 
   

 • Huidige openbaar vervoer moet blijven
  Jongeren die naar een middelbare school gaan, of een vervolgopleiding volgen in Terneuzen, Goes of Middelburg, moeten niet eerst verplicht een uur door weer en wind fietsen om op school te komen. 

  Het opheffen van de huidige verbinding tussen Hulst en Breda, lijn 19, is voor Algemeen Belang Groot Hulst niet bespreekbaar. Grote groepen met studenten maken gebruik van deze verbinding. Genoemde alternatieven, zoals verbindingen via Goes of Antwerpen Centraal zien wij niet als waardig alternatief. 

  Kortom; de huidige dienstregeling van het openbaar vervoer moet in stand worden gehouden. Het gaat dan met name om lijn 10 (Kloosterzande-Terneuzen), lijn 19 (de “Breda-bus”) en lijn 20 (richting Goes).  
                                                        

 • Tolvrije tunnel
  Inwoners van de gemeente Hulst moeten al jaren tol betalen om vlot vanuit Zeeuws-Vlaanderen in andere delen van Zeeland of Nederland te komen. Of het nou linksom via Westerscheldetunnel is, of rechtsom via de Liefkenshoektunnel bij Antwerpen. De wegen rond Antwerpen worden steeds drukker, waardoor steeds meer mensen – ook vanuit de gemeente Hulst – de Westerscheldetunnel kiezen voor een ritje richting ‘Nederland’. 

  Het zag er naar uit dat de tunnel tolvrij zou worden in 2023. Tot onze grote verbazing is dit in het regeerakkoord doorgeschoven naar 2030. Voor Algemeen Belang Groot Hulst blijft de tolvrije tunnel in 2023 een must.
   

 • Randweg Vogelwaarde
  Trillende ramen, scheuren in muren, slapeloze nachten en gevaarlijke situaties op de weg; Vogelwaarde ondervindt al decennia lang veel overlast van doorgaand (vracht)verkeer, met name door Rapenburg. Na jarenlang discussiëren gaat het er nu eindelijk van komen; een randweg voor vrachtverkeer en landbouwvoertuigen ten oosten van het dorp. In 2022 wordt gestart met de aanleg van deze randweg. We vinden het belangrijk dat omwonenden en de dorpsraad nauw betrokken blijven bij de definitieve planvorming. Na realisatie van deze weg, moeten ook Rapenburg, de Bossestraat en Schoolstraat opnieuw ingericht worden tot veiligere en prettigere straten.
   

 • Parallelweg langs provinciale weg Terhole - Terneuzen
  Met de aanleg van de rotonde en de parallelweg tussen Hulst en Absdale is de afgelopen periode het laatste ontbrekende deel in het traject tussen Hulst en de Tractaatweg (N258) verkeersveilig gemaakt. Nu is het wat ons betreft tijd voor de provinciale weg (N290) tussen Terhole en Vogelwaarde!

  Algemeen Belang Groot Hulst gaat er bij Provinciale Staten op aandringen dat ook die drukke route tussen Hulst en Terneuzen verkeersveilig moet worden gemaakt. Landbouwverkeer moet er een eigen parallelweg krijgen, zodat het doorgaande verkeer vlot en veilig over de weg kan. Omdat ook tussen Zaamslag en Terneuzen nog een stuk parallelweg ontbreekt, moeten we samen met de gemeente Terneuzen dit project hoog op de provinciale agenda zien te krijgen!
   

 • Traverse Kapellebrug en Kuitaart
  Door blijvende inzet van onze wethouder Depauw heeft de provincie de Gentsevaart in Kapellebrug en de Hulsterweg in Kuitaart prioriteit gegeven om te reconstrueren. 

  In Kapellebrug worden er diverse verkeersmaatregelen genomen die de veiligheid ten goede komen. Er komt een rotonde aan de Molenstraat, waardoor de snelheid bij de entree van Kapellebrug beduidend veel lager zal zijn. Naar de toekomst toe moet er een onderzoek komen naar het aanleggen van een rondweg. Langs de Gentsevaart komen aan beide zijden vrijliggende fietspaden te liggen. Ook is er een nieuwe aansluiting voorzien van de toegang tot de Plus supermarkt. De plannen zijn in overleg met de bewoners en ondernemers opgesteld en zullen ter inzage komen te liggen.

  In Kuitaart wordt er, op initiatief van onze wethouder, gekeken naar mogelijkheden om de snelheid naar beneden te krijgen en de verwezenlijking van een vrijliggend fietspad voor de grote groepen scholieren die er dagelijks passeren. De dorpsraad en provincie zijn nauw betrokken bij de planvorming. Algemeen Belang Groot Hulst streeft ernaar deze plannen in 2023 gerealiseerd te zien.
   

 • Voertuigen en fietsers gescheiden
  Het gebeurt helaas nog maar al te vaak dat fietsers het slachtoffer worden van een verkeersongeval. Bij drukke doorgaande wegen waar een reconstructie van de  (provinciale ) weg plaats vindt, pleiten wij voor een vrijliggend fietspad naast de weg.
   

 • Carpoolen: goed voor het milieu, gezellig én goed voor de portemonnee
  Steeds meer carpoolers maken gebruik van de parking bij de rotonde aan de grens in Kapellebrug. Om het de carpoolers wat aangenamer te maken, plaatsen we daar een fietsenstalling en een ruimte om droog te kunnen wachten. Daarnaast gaan we onderzoeken of er ook behoefte is aan carpoolparkings op andere plaatsen in onze gemeente, zoals bij Terhole, Absdale, of Nieuw-Namen.
   

 • Goed verlichte straten
  Algemeen Belang Groot Hulst vindt het erg belangrijk dat u zich veilig voelt op straat. Openbare verlichting in de straten van onze kernen en op verbindingswegen zorgt daarvoor. Het zorgt voor minder criminaliteit en betere verkeersveiligheid.
  Wij vinden dan ook dat de verlichting ’s nachts aan moet blijven, echter minder intensief. Dit om bewoners niet te veel overlast te bezorgen, anderzijds voldoende licht voor sociale veiligheid. De extra kosten kunnen gecompenseerd worden door het toepassen van slimme en duurzame LED verlichting.
   

 • Meer groen, minder steen
  In met name de oudere straten in onze gemeente, staan huizen vaak dicht op de straat. Dit zorgt voor een versteende uitstraling. Dat ziet er niet alleen minder fraai uit, het zorgt ook voor wateroverlast omdat regenwater nauwelijks de bodem in kan zakken. Om de kwaliteit van de openbare ruimten te verbeteren en het riool te ontlasten, helpen we bewoners die een zogenaamde ‘geveltuin’ willen realiseren, door een aantal stoeptegels voor ze te verwijderen.

bottom of page