Verkeer, vervoer en openbare ruimte

 

 • Houd de kleine kernen bereikbaar
  Goed openbaar vervoer is van cruciaal belang voor het in stand houden van allerlei voorzieningen. Inwoners uit kleine kernen die niet over eigen vervoer beschikken, moeten niet afgesloten worden van de samenleving. Het zorgt voor eenzaamheid en soms zelfs gezondheidsproblemen. Wij vinden dat de provincie voor een veilig, sluitend en betaalbaar openbaar vervoerssysteem moet zorgen. Vanuit elke kern in onze gemeente moet het mogelijk zijn om voor een redelijke prijs en binnen een redelijke tijd in de grotere kernen te komen. Of dat nu met het reguliere openbaar vervoer is, met de buurtbus of met de haltetaxi. De inzet van vrijwilligers is daarbij erg belangrijk en dient te worden gewaardeerd en gefaciliteerd, maar nooit ten koste van reguliere banen. Het Zeeuws-Vlaamse openbaar vervoer moet hoger op de agenda komen bij Provinciale Staten.

   

 • Huidige openbaar vervoer moet blijven
  Jongeren die naar een middelbare school gaan, of een vervolgopleiding volgen bij Scalda in Terneuzen, moeten niet eerst verplicht een uur door weer en wind fietsen om op school te komen. Studenten die de provincie uit gaan om te studeren, moeten in het weekend vlot terug kunnen komen, voor ze besluiten zich (definitief) buiten onze gemeente te huisvesten. Kortom; de huidige dienstregeling van het openbaar vervoer moet in stand worden gehouden. Het gaat dan met name om lijn 10 (Kloosterzande-Terneuzen), lijn 19 (de “Breda-bus”) en lijn 20 (richting Goes).

   

 • Tolvrije tunnel
  Inwoners van de gemeente Hulst moeten al jaren tol betalen om vlot vanuit Zeeuws-Vlaanderen in andere delen van Zeeland of Nederland te komen. Of het nou linksom via Westerscheldetunnel is, of rechtsom via de Liefkenshoektunnel bij Antwerpen. De wegen rond Antwerpen worden steeds drukker, waardoor steeds meer mensen – ook vanuit de gemeente Hulst – de Westerscheldetunnel kiezen voor een ritje richting ‘Nederland’. Daarnaast zorgt de havenfusie tussen Zeeland Seaports en de Haven van Gent de komende jaren naar verwachting voor meer passanten in de Westerscheldetunnel. Dat betekent ook meer opbrengsten. Wij vinden dat die extra opbrengsten gebruikt moeten worden voor een compensatie van Zeeuws-Vlamingen die gebruik maken van de tunnel. Of voor het versneld tolvrij maken van de tunnel.

   

 • Doorgaan met zorg voor goede en veilige wegen en riolering
  Wij willen niet dat u ‘s nachts wakker ligt van trillende ramen door voorbij rijdende (vracht)auto’s, met alle stress en gevolgen van dien. Wij willen niet dat er scheuren in de muren van uw huis ontstaan. We willen dat kinderen, maar ook volwassenen en ouderen, veilig met de fiets over straat kunnen.
  De afgelopen jaren heeft ABGH als coalitiepartij al heel wat slechte wegen aangepakt. Toch is er nog heel veel werk te verrichten. Wij staan voor een degelijke aanpak van alle wegen waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Wegverzakkingen door rioleringsproblemen in alle kernen en wijken moeten snel opgepakt worden. En bij grote reconstructies, moet tegelijkertijd ook de riolering worden aangepakt; efficiënt en minder overlast!

   

 • De Hulster binnenstad moet aantrekkelijker worden om te verblijven
  In de binnenstad zijn de afgelopen jaren verschillende straten vernieuwd. Maar we zijn er nog niet. Een groot aantal straten en pleinen is behoeven verbetering. We moeten verdergaan met het vernieuwen van de straten en pleinen. We pakken de straten waar veel bezoekers lopen als eerste aan, zoals de Gentsestraat, Grote Markt, Steenstraat en - na realisatie van de nieuwe bioscoop en het vermaakcentrum - het Cornelis de Vosplein. Dit plein moet een aantrekkelijk plein worden met horeca, terrassen en cultuur.

   

 • Herinrichting Grote Markt
  De Grote Markt in de Hulster binnenstad moet weer een ontmoetingsplaats voor iedereen worden. Het moet niet alleen als parkeervoorziening gebruikt worden, er moet ook volop ruimte zijn voor evenementen en activiteiten zoals een kerstmarkt, de aankomst van de marathon etc. Dit kan beter, onder andere door de realisatie c.q. uitbreiding van terrassen, het plaatsen van bomen en het aanleggen van groenvoorzieningen en een centrale kiosk, die benut moet worden door verenigingen en ondernemers.

   

 • Parkeren in de Hulster binnenstad
  Even snel een boodschap doen in de Hulster binnenstad, zonder dat u hoeft te betalen voor een parkeerplaats? Wij willen graag onderzoeken wat de financiële gevolgen zijn van een half uur gratis parkeren in de Hulster binnenstad. Deze maatregel is een extra trekpleister voor de binnenstad, is ideaal voor een snelle boodschap en vooral ten gunste van onze eigen bewoners en ondernemers. Daarnaast vinden we dat de handhaving op parkeren versoepeld moet worden. Het invoeren van een systeem waarbij de overtreder eerst een waarschuwing krijgt voordat hij beboet wordt, voorkomt een hoop ergernis en frustratie bij onze inwoners en onze toeristen!

   

 • Aanpak kruispunt Stationsweg – Absdaalseweg – Van der Maelstedeweg
  Het kruispunt Stationsweg - Stationsplein -  van der Maelstedeweg is met name in het weekend een enorm druk knooppunt. Om de veiligheid en de toegankelijkheid van de binnenstad te bevorderen, is het belangrijk dat het kruispunt zo spoedig mogelijk heringericht wordt. Belanghebbenden en omwonenden moeten de ruimte krijgen om mee te denken over de definitieve planvorming.

   

 • Randweg Vogelwaarde: weg met het vrachtverkeer door Rapenburg
  Trillende ramen, scheuren in muren, slapeloze nachten en gevaarlijke situaties op de weg; Vogelwaarde ondervindt al decennia lang veel overlast van doorgaand (vracht)verkeer, met name door Rapenburg. Na jarenlang discussiëren gaat het er nu eindelijk van komen; een randweg voor vrachtverkeer en landbouwvoertuigen ten oosten van het dorp. We vinden het belangrijk dat omwonenden en de dorpsraad nauw betrokken blijven bij de definitieve planvorming. Na realisatie van deze weg, moeten ook Rapenburg, de Bossestraat en Schoolstraat opnieuw ingericht worden tot veiligere en prettigere straten.

   

 • Parallelweg langs provinciale weg Terhole - Terneuzen
  Met de aanleg van de rotonde en de parallelweg tussen Hulst en Absdale is de afgelopen periode het laatste ontbrekende deel in het traject tussen Hulst en de Tractaatweg (N258) verkeersveilig gemaakt. Nu is het wat ons betreft tijd voor de provinciale weg (N290) tussen Terhole en Vogelwaarde! Wij gaan er bij Provinciale Staten op aandringen dat ook die drukke route tussen Hulst en Terneuzen verkeersveilig moet worden gemaakt. Landbouwverkeer moet er een eigen parallelweg krijgen, zodat het doorgaande verkeer vlot en veilig over de weg kan. Omdat ook tussen Zaamslag en Terneuzen nog een stuk parallelweg ontbreekt, moeten we samen met de gemeente Terneuzen dit project hoog op de provinciale agenda zien te krijgen!

 

 • Voertuigen en fietsers gescheiden
  Het gebeurt helaas nog maar al te vaak dat fietsers het slachtoffer worden van een ongeval. Bij wegenprojecten pleiten wij – ook in overleg met andere overheden – voor de realisatie van vrijliggende fietspaden ter bevordering van de veiligheid.

 • Carpoolen: goed voor het milieu, gezellig én goed voor de portemonnee
  Steeds meer carpoolers maken gebruik van de parking bij de rotonde aan de grens in Kapellebrug. Om het de carpoolers wat aangenamer te maken, plaatsen we daar een fietsenstalling en een ruimte om droog te kunnen wachten. Daarnaast gaan we onderzoeken of er ook behoefte is aan carpoolparkings op andere plaatsen in onze gemeente, zoals bij Terhole, Absdale, of Nieuw-Namen.

   

 • Goed verlichte straten
  ABGH vindt het erg belangrijk dat u zich veilig voelt op straat. Openbare verlichting in de straten van onze kernen en op verbindingswegen zorgt daarvoor. Het zorgt voor minder criminaliteit en betere verkeersveiligheid. Wij vinden dan ook dat de verlichting ’s nachts aan moet blijven. De extra kosten kunnen gecompenseerd worden door het toepassen van slimme en duurzame LED verlichting.

   

 • Meer groen, minder steen
  In met name de oudere straten in onze gemeente, staan huizen vaak dicht op de straat. Dit zorgt voor een versteende uitstraling. Dat ziet er niet alleen minder fraai uit, het zorgt ook voor wateroverlast omdat regenwater nauwelijks de bodem in kan zakken. Om de kwaliteit van de openbare ruimten te verbeteren en het riool te ontlasten, helpen we bewoners die een zogenaamde ‘geveltuin’ willen realiseren, door een aantal stoeptegels voor ze te verwijderen.