top of page

Jean-Paul Hageman

1. Jean-Paul Hageman achtergrond.jpg

Portefeuille:

Ruimtelijke Ordening en planologie
Bedrijventerreinen
Volkshuisvesting en wonen
(Omgevings) vergunningen
Bestemmingsplannen
Economie en werkgelegenheid
Landbouw en natuur
Sport

Project De Bierkaai en AVA lid Perkpolder beheer BV

Wijkwethouder:

Vogelwaarde, Kloosterzande en Ossenisse

1e loco burgemeester

Hoofdberoep:

Wethouder sinds 2014 (100%)

Openbare betrekkingen:

Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur VeiligheidsRegio Zeeland
Lid Algemeen Bestuur Regionaal Platform Wonen Zeeuws-Vlaanderen
Plaatsvervangend lid Bestuur Vereniging Zeeuwse Gemeenten

Nevenfunctie:

Voorzitter stichting 't Huus

bottom of page