Jean-Paul Hageman

Portefeuille:

Ruimtelijke Ordening en planologie
Bedrijventerreinen
Volkshuisvesting en wonen
(Omgevings) vergunningen
Bestemmingsplannen
Economie en werkgelegenheid
Landbouw en natuur
Sport

Project De Bierkaai en AVA lid Perkpolder beheer BV

Wijkwethouder:

Vogelwaarde, Kloosterzande en Ossenisse

1e loco burgemeester

Hoofdberoep:

Wethouder sinds 2014 (100%)

Openbare betrekkingen:

Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur VeiligheidsRegio Zeeland
Lid Algemeen Bestuur Regionaal Platform Wonen Zeeuws-Vlaanderen
Plaatsvervangend lid Bestuur Vereniging Zeeuwse Gemeenten

Nevenfunctie:

Voorzitter stichting 't Huus

Gino Depauw

Portefeuille:

Openbare werken en Infra

Milieu

Verkeer en Vervoer

Monumenten

Duurzaamheid

Wijkwethouder:

Hengstdijk, Kuitaart, Terhole en Lamwaarde

5e loco burgemeester (50%)

Hoofdberoep:

Eigenaar Depauw Trading B.V.